Web Content Viewer (JSR 286)

Chương Trình Năng Lượng Mặt Trời Giá Phải Chăng cho Khu Nhà Nhiều Gia Đình (MASH)

Cập Nhật Quan Trọng: Ngân quỹ hiện tại cho chương trình MASH đã được sử dụng hết trong khu vực phục vụ của chúng tôi. Lúc này chúng tôi đang nhận hồ sơ của các công trình trong danh sách chờ. Có thể nộp đơn cho danh sách chờ tại đây. Đơn được đưa vào danh sách chờ theo thứ tự đơn nào nộp trước. Xin lưu ý rằng chúng tôi không bảo đảm là các công trình trong danh sách chờ sẽ nhận được khoản tiền khích lệ.

Giới Thiệu về Chương Trình

Chương Trình Năng Lượng Mặt Trời Giá Phải Chăng cho Khu Nhà Nhiều Gia Đình (MASH) cấp trước những khoản tiền khích lệ cho những khu nhà nhiều gia đình, giá phải chăng hội đủ các tiêu chuẩn. Trong năm 2015, MASH đã nhận thêm 54 triệu Mỹ Kim tài trợ từ AB 217. Ngoài ra, chúng tôi đã chuyển 4.56 triệu Mỹ Kim từ ngân sách còn dư của MASH 1.0

Thông thường, chủ của khu nhà nhiều gia đình sẽ nộp đơn xin tiền khích lệ để bù vào chi phí gắn hệ thống năng lượng mặt trời mới cho những chỗ sử dụng chung và/hoặc để giảm chi phí điện cho người thuê nhà có lợi tức thấp.

Có hai mức tiền khích lệ: Track 1C & 1D. Xin xem biểu đồ sau đây để biết tóm tắt những tiêu chuẩn.

 

Nhiều Ít
Giá Biểu Tiền Khích Lệ cho mỗi Watt Tiêu Chuẩn về Điều Kiện Hợp Lệ

1C: Điện Tiêu Thụ Ở Chỗ Sử Dụng Chung Để Bù cho Hệ Thống PV, Điện Tiêu Thụ của Người Thuê Nhà Không Phải VNM, hoặc Điện Tiêu Thụ của Người Thuê Nhà VNM có Phúc Lợi của Người Thuê Nhà < 50%

$ 1.10

 • Tạo cơ hội huấn nghệ cho nhiều học viên, thêm mỗi một học viên cộng thêm 10 kW lên đến 50 kW
 • Thực hiện việc thanh tra điện tại địa điểm ở Mức 1 ASHRAE hay cao hơn, hoặc ghi danh vào một chương trình tiết kiệm điện cho nhiều gia đình trong cả tòa nhà do cơ quan tiện ích, REN, CCA hay liên bang cung cấp
 • Một phần hệ thống được cấp phát để bù lại một trong những mục sau đây
  • Điện Tiêu Thụ Ở Chỗ Sử Dụng Chung
  • Điện Tiêu Thụ của Người Thuê Nhà Không Phải VNM
  • Điện Tiêu Thụ của Người Thuê Nhà VNM trong đó người thuê nhà nhận dưới 50% lợi ích kinh tế của điện năng cấp phát

1D: Điện Tiêu Thụ của Người Thuê Nhà VNM Để Bù cho Hệ Thống PV có Lợi Ích của Người Thuê Nhà > 50%

$1.80

 • Tạo cơ hội huấn nghệ cho nhiều học viên, thêm mỗi một học viên cộng thêm 10 kW lên đến 50 kW
 • Thực hiện việc thanh tra điện tại địa điểm ở Mức 1 ASHRAE hay cao hơn, hoặc ghi danh vào một chương trình tiết kiệm điện cho nhiều gia đình trong cả tòa nhà do cơ quan tiện ích, REN, CCA hay liên bang cung cấp
 • Một phần của hệ thống PV được cấp phát để bù cho:
  • Điện Tiêu Thụ của người thuê nhà VNM trong đó người thuê nhà nhận ít nhất là 50% lợi ích kinh tế của điện năng cấp phát

 

 

Cách Nộp Đơn

Xin vào chương trình Năng Lượng Mặt Trời Giá Phải Chăng cho Khu Nhà Nhiều Gia Đình (MASH) rất dễ. Nhà thầu năng lượng mặt trời sẽ điền và gởi mọi hồ sơ qua hệ thống dữ kiện trong mạng điện toán Powerclerk. Quý vị có thể xem chi tiết về quá trình xin và cách để biết chắc quý vị được bớt tiền trong cẩm nang MASH, hoặc bằng cách xem trang Chi Tiết Xét Đơn MASH của chúng tôi.

Cách Nộp Đơn Tìm Hiểu Thêm

Tạo Sự Khác Biệt trong Cộng Đồng của Quý Vị

Kể từ khi chương trình MASH được khởi đầu, chúng tôi đã đón nhận tầm quan trọng của sự hợp tác với những người có trách nhiệm đa dạng bao gồm những người chủ tòa nhà, người thuê nhà ở giá phải chăng, những nơi tài trợ cho nguồn năng lượng mặt trời và những người gắn hệ thống năng lượng mặt trời. Chúng tôi tận tâm với chương trình MASH và mong muốn sử dụng kinh nghiệm và sự thành công của chúng tôi để tiếp tục trợ giúp cho những khách hàng trong quá trình phát triển chương trình.

Simi Valley

Simi Valley

Những người cư ngụ tại Peppertree Court hết sức cảm kích cơ hội được ở trong một tòa nhà là nơi đã sử dụng máy phát điện bằng năng lượng mặt trời nhờ đó đã giúp họ giảm chi phí hàng tháng trong gia đình.

Indian Wells

Indian Wells

Ở Coachella Valley thuộc Miền Nam California, cư dân khu nhà chung cư có 90 căn hộ cao niên của Indian Wells Villas thấy giảm trung bình từ 80 đến 100 phần trăm tiền điện nhờ hệ thống phát điện mặt trời 222-kilowatt (kW) và chương trình MASH của SCE.

Lancaster

Lancaster

Ngày nay, với sự trợ giúp của các khoản tiết kiệm từ năng lượng mặt trời, các khóa học nghệ thuật của Amanatullah mang lại cho cư dân Arbor Court niềm vui và cảm giác được bên nhau. Tất cả là nhờ sự cam kết của chúng tôi với chương trình MASH.

Web Content Viewer (JSR 286)