Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

Nộp Đơn để Nhận Ưu Đãi Giải Pháp Năng Lượng

Bắt Đầu bằng Giải Pháp

Để bắt đầu quý vị chỉ cần nộp đơn trực tuyến. Quý vị có thể lưu lại và theo dõi sự tiến triển của mình.

Dù quý vị là doanh nghiệp nhỏ nộp đơn Giải Pháp Nhanh, hay là công ty lớn quan tâm đến việc tận dụng Giải Pháp Tùy Chỉnh hoặc Đáp Ứng Nhu Cầu, quý vị đang làm đúng. Công cụ đăng ký trên mạng của chúng tôi cho phép quý vị lưu lại tiến triển và theo dõi công trình của mình trong suốt quá trình nộp hồ sơ. Đối với các chương trình Đáp Ứng Nhu Cầu, hãy kiểm tra mô tả về chương trình để nộp đơn hoặc gọi cho chúng tôi để được giúp đỡ lúc bắt đầu.
Đường Dây Hỗ Trợ Đáp Ứng Nhu Cầu (866) 334-7827


Ưu Đãi 101

Quý vị sẵn sàng nhận tiền hoàn trả? Các khoản ưu đãi có thể được trả trực tiếp bằng ngân phiếu hoặc bằng khoản tiền khấu trừ hóa đơn, hoặc thậm chí được chỉ định đệ tam nhân nhận tiền – tùy quý vị chọn. Số tiền ưu đãi phụ thuộc vào năng lượng tiết kiệm được và việc giảm sử dụng năng lượng vào những giờ có nhu cầu cao. Quý vị muốn biết thêm chi tiết? Quý vị có thể tìm thấy các chi tiết cụ thể về chương trình Express Solutions (Giải Pháp Nhanh), Customized Solutions (Giải Pháp Tùy Chỉnh) và các khoản ưu đãi Automated Demand Response (Đáp Ứng Nhu Cầu Tự Động) trong Danh Mục Giải Pháp của chúng tôi.

Phương Thức Nộp Đơn

Nếu quý vị sẵn sàng nộp đơn cho chương trình Giải Pháp Nhanh, Tùy Chỉnh hoặc Đáp Ứng Nhu Cầu, quý vị có thể bắt đầu với công cụ nộp đơn trực tuyến  Công cụ có nhiều lợi ích tiết kiệm thời gian và giảm thiểu rủi ro cho việc đơn của quý vị bị từ chối (hoặc bị giữ lại) vì thiếu thông tin hoặc thông tin không chính xác.

Nếu không thể đăng ký trực tuyến, quý vị có thể yêu cầu nhận một mẫu đơn bằng cách gửi thư điện tử cho EMSApplication@sce.com hoặc gọi số (800) 736-4777. Để chúng tôi phục vụ quý vị chu đáo hơn, hãy cung cấp tên công ty và địa chỉ của quý vị và chương trình quý vị đang đăng ký (như là, Giải Pháp Nhanh) trong thư điện tử của quý vị.

Bước Tiếp Theo Là Gì?

Sau khi điền đầy đủ và nộp đơn, quý vị đang trên đường tới đích tiết kiệm. Dù quý vị tham gia vào chương trình Express Solutions (Giải Pháp Nhanh), Customized Solutions (Giải Pháp Tùy Chỉnh) hoặc Demand Response Programs (Chương Trình Đáp Ứng Nhu Cầu), xin hãy xem những bức tranh sơ lược sau đây để có khái niệm về những bước kế tiếp.

Chương Trình Customized Solutions (Giải Pháp Tùy Chỉnh)

Biểu đồ của chúng tôi cho thấy các bước trong quy trình. Quý vị có thể kiểm tra tiến hành của mình.

Bước Mô Tả
1 Điền vào những phần thích hợp của Đơn Xin Ưu Đãi. Tham khảo Danh Mục Giải Pháp để xem các giải pháp hợp lệ và số mã, mô tả, chỉ tiêu để hội đủ điều kiện và số tiền của khoản ưu đãi.
2 Gửi lại cho SCE đơn đã điền đầy đủ.
3 Nhận sự xác nhận từ SCE là Đơn Xin của quý vị đã hoàn thành và tiền đã được bảo lưu.
4 Lắp đặt thiết bị hoặc kỹ nghệ của quý vị.
5 Đăng ký cho một chương trình DR hội đủ điều kiện. Để được hỗ trợ, xin hãy liên lạc với Đại Diện Tài Khoản SCE của quý vị.
6 Điền đầy đủ và gửi lại cho SCE đơn Yêu Cầu Ưu Đãi với thông tin hỗ trợ cần có.
7 Nhà thầu đủ trình độ của SCE sắp xếp cuộc hẹn kiểm tra thiết bị và xác nhận kiểm tra tải điện.
8 Sau khi được phê chuẩn, SCE sẽ gửi ngân phiếu ưu đãi.

Chương Trình Automated Demand Response (Đáp Ứng Nhu Cầu Tự Động)

Biểu đồ của chúng tôi cho thấy các bước trong quy trình. Quý vị có thể kiểm tra tiến hành của mình..

Bước Mô Tả
1 Điền vào những phần thích hợp của Đơn Xin Ưu Đãi. Tham khảo Danh Mục Giải Pháp để xem các giải pháp hợp lệ và số mã, mô tả, chỉ tiêu để hội đủ điều kiện và số tiền của khoản ưu đãi.
2 Gửi lại cho SCE đơn đã điền đầy đủ.
3 Nhận sự xác nhận từ SCE là Đơn Xin của quý vị đã hoàn thành và tiền đã được bảo lưu.
4 Lắp đặt thiết bị hoặc kỹ nghệ của quý vị.
5 Đăng ký cho một chương trình DR hội đủ điều kiện. Để được hỗ trợ, xin hãy liên lạc với Đại Diện Tài Khoản SCE của quý vị.
6 Điền đầy đủ và gửi lại cho SCE đơn Yêu Cầu Ưu Đãi với thông tin hỗ trợ cần có.
7 Nhà thầu đủ trình độ của SCE sắp xếp cuộc hẹn kiểm tra thiết bị và xác nhận kiểm tra tải điện.
8 Sau khi được phê chuẩn, SCE sẽ gửi ngân phiếu ưu đãi.

Chương Trình Express Solutions (Giải Pháp Nhanh)

Biểu đồ của chúng tôi cho thấy các bước trong quy trình. Quý vị có thể kiểm tra tiến hành của mình.

Bước Mô Tả
1 Điền vào những phần thích hợp của Đơn Xin Ưu Đãi. Tham khảo Danh Mục Giải Pháp để xem các giải pháp hợp lệ và số mã, mô tả, chỉ tiêu để hội đủ điều kiện và số tiền của khoản ưu đãi.
2 Đơn xin cho chương trình Express Solutions (Giải Pháp Nhanh) có thể được nộp cho thiết bị hội đủ điều kiện đã được lắp đặt hoặc thiết bị sẽ được lắp đặt vì là một phần của dự án toàn diện trong tương lai, bao gồm cả chương trình Customized Solutions (Giải Pháp Tùy Chỉnh).
3 Gửi lại cho SCE đơn đã điền đầy đủ. Nếu việc lắp đặt của dự án quý vị đã hoàn tất, xin hãy kèm theo tài liệu hỗ trợ cần có (hóa đơn, tờ thông số kỹ thuật sản phẩm của nhà sản xuất).
4 Nếu việc lắp đặt của dự án quý vị đã hoàn tất, sau khi được sự chấp nhận của đơn xin, SCE sẽ gửi ngân phiếu ưu đãi.
5 Nếu việc lắp đặt dự án của quý vị sẽ được hoàn tất sau khi quý vị nộp đơn, SCE sẽ gửi cho quý vị bản Báo Cáo Lắp Đặt. Khi dự án của quý vị được lắp đặt hoàn toàn, hãy nộp bản Báo Cáo Lắp Đặt với tài liệu hỗ trợ cần có để nhận ngân phiếu ưu đãi của quý vị.