Web Content Viewer (JSR 286)

Các Giải Pháp Hỏa Tốc Tiết Kiệm Năng Lượng: Quý Vị Có Đủ Điều Kiện Không?

Tin mừng: Là một khách hàng SCE, doanh nghiệp thương mại, công nghiệp, nông nghiệp, hay công ty phi lợi nhuận của quý vị tự động hội đủ điều kiện tham gia các Giải Pháp Hỏa Tốc (Express Solutions). Khách hàng tự phát điện cũng có thể đủ điều kiện. Hãy xem tất cả chi tiết trong Thư Mục Giải Pháp của chúng tôi.

Bảng Liệt Điều Kiện Hợp Lệ của Trang Thiết Bị

Nâng cấp lên thiết bị tiết kiệm năng lượng? Để đủ điều kiện được tiền khích lệ, tất cả các trang thiết bị phải:

 • Mới và đáp ứng tất cả các yêu cầu để hội đủ điều kiện
 • Thay thế trang thiết bị bằng trang thiết bị hiệu quả thấp
 • Dùng ít điện năng hơn nếu thuộc một bộ trang bị bổ sung
 • Được lắp đặt đầy đủ và vận hành hoàn toàn
 • Vẫn ở tại địa điểm của trương mục doanh nghiệp SCE có hiệu lực của quý vị

Hãy xem Thư Mục Giải Pháp của chúng tôi để được diễn giải đầy đủ về giải pháp, các điều kiện hợp lệ, các điều khoản và điều kiện.

Phần Chữ In Nhỏ

Điều Kiện Hợp Lệ của Khách Hàng

 • Doanh nghiệp của quý vị phải có một trương mục điện SCE hợp lệ, có hiệu lực
 • Khách hàng cư gia không hợp lệ tham gia
 • Các khu vực chung thuộc khu nhà nhiều gia đình trên giá biểu doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn thì hợp lệ
 • Việc tham gia không được xác định bằng quy mô doanh nghiệp, giá biểu, hay nhu cầu hàng tháng
 • Khách hàng phát điện nhờ sức gió, năng lượng mặt trời, và các khách hàng tự phát điện khác mua điện từ SCE nên liên lạc Đại Diện Trương Mục hoặc 1-800-736-4777 để được giúp đỡ xác định điều kiện hợp lệ
 • Quý vị không được nhận nhiều lần hoàn phí hoặc tiền khích lệ cho khách hàng cho cùng giải pháp năng lượng hoặc nâng cấp tiết kiệm năng lượng

Điều Kiện Hợp Lệ của Sản Phẩm

 • Các sản phẩm tiết kiệm năng lượng có trong Thư Mục Giải Pháp của chúng tôi
 • Thông tin địa điểm sản phẩm chi tiết phải được cung cấp trên đơn xin thì chúng tôi mới giải quyết được

Các Đợt Kiểm Tra

Việc kiểm tra sau khi lắp đặt có thể là ngẫu nhiên hoặc bắt buộc. Đơn xin của quý vị có chi tiết cụ thể.

 • Các thanh tra sẽ cố gắng liên lạc với quý vị ba lần để sắp xếp kiểm tra
 • Nếu không liên lạc được quý vị, đơn xin sẽ bị từ chối
 • Vì mục đích kiểm tra, việc tiếp cận thiết bị là bắt buộc trong giờ hành chánh từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ ngày lễ
 • Nếu trang thiết bị của quý vị không được lắp đặt hoặc hoạt động vào lúc kiểm tra, thì đơn xin tiền khích lệ cho khách hàng của quý vị sẽ bị từ chối và một lệ phí tái kiểm tra sẽ được tính vào đợt kiểm tra sau này
 • Nếu trang thiết bị chỉ được lắp đặt một phần, một phần của khoản tiền khích lệ cho khách hàng sẽ được thanh toán. Các đợt nâng cấp tiết kiệm năng lượng thêm —từ việc làm cho thiết bị hoạt động hoặc từ việc lắp đặt thêm —sẽ cần một đơn xin tiền khích lệ mới

Phạm Vi Rộng Hơn của Điều Kiện Hợp Lệ

 • Khoản tiền khích lệ cho khách hàng tối đa trên mỗi giải pháp năng lượng là 100% chi phí nâng cấp năng lượng
 • Chi phí lắp đặt chỉ bao gồm chi phí vật liệu thôi. Chi phí lao động có thể đủ điều kiện khi có một dự án được đại lý lắp đặt
 • Thuế doanh thu và giao hàng sẽ không được tính trong chi phí trang thiết bị. Chúng không đủ điều kiện để nhận tiền khích lệ cho khách hàng
Web Content Viewer (JSR 286)