Cách Nộp Đơn Yêu Cầu SCE Bồi Thường

Nếu quý vị đã phải chịu tổn thất hoặc thiệt hại do sự gián đoạn dịch vụ gần đây, và tin rằng có thể chúng tôi phải chịu trách nhiệm, quý vị có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường. Cách nộp đơn yêu cầu bồi thường >

Chúng tôi sẽ tìm hiểu và xem xét từng đơn yêu cầu bồi thường, và chính sách của chúng tôi là hồi đáp nhanh chóng.

Long Beach Update

As of 4:30 a.m. Saturday, we have restored service to approximately 190 of the 260 customers that were without service by connecting generators. We are continuing to place generators in areas that do not have power and expect to have all customers restored to service by Saturday afternoon. SCE will re-open its distribution center at Cesar Chavez community center at 8 a.m. Saturday to distribute ice and water. There are currently 10 generators in place serving businesses and residents. As the underground network system is restored, we will transition these customers off the generators. When this happens, they will experience a short power outage, which could last up to 45 minutes. We encourage customers in Long Beach to make every effort to conserve use of electricity as we continue to return the system to its full operational capacity. The safety of the public and our crews remain our highest priority. We thank the city of Long Beach for its cooperation and for the safety efforts of first responders in the Long Beach Fire and Police departments. Get the latest update >

Các Giải Pháp Hỏa Tốc Hiệu Quả Năng Lượng

Các Giải Pháp Hỏa Tốc: Quý Vị Có Đủ Điều Kiện Không?

Quý vị đã sẵn sàng nâng cấp tiết kiệm năng lượng cho doanh nghiệp hoặc cơ sở, và đang tìm cách giảm chi phí? Giải Pháp Hỏa Tốc là việc nâng cấp các thiết bị có sẵn lên các tùy hữu hiệu hơn và được cung cấp cho tất cả các khách hàng doanh nghiệp, bất kể quy mô hay cách sử dụng năng lượng. Quý vị sẽ được chi trả theo mỗi đơn vị, tối đa 100% chi phí dự án đối với việc cải tiến đủ tiêu chuẩn liên quan đến chiếu sáng, kiểm soát khí hậu, thiết bị văn phòng, làm lạnh, thiết bị dịch vụ thức ăn, và đun nước… và quý vị sẽ tiết kiệm năng lượng trong nhiều năm tới.


Sẵn Sàng Nâng Cấp Chưa?

Hãy hoạch định dự án của quý vị, rồi nộp đơn trực tuyến nêu ra (các) giải pháp quý vị định lắp đặt. Nếu không thể nộp đơn trực tuyến, quý vị có thể yêu cầu gởi email đơn xin đến cho quý vị.

Chúng tôi sẽ gởi cho quý vị các mẫu đơn cần thiết để điền và gởi lại khi dự án của quý vị được lắp đặt. Việc lắp đặt phải được hoàn tất trước cuối chu kỳ chương trình 2013-2014.


Đă Lắp Đặt?

Hãy tìm thiết bị quý vị muốn lắp đặt trong Thư Mục Giải Pháp. Muốn yêu cầu Solutions Directory xin email cho BCDCOEApplication@sce.com. Quý vị có thể nộp đơn trên mạng bằng Công Cụ Ðiền Đơn Trực Tuyến. Công cụ này có những lợi ích giúp tiết kiệm thời gian và giảm nguy cơ đơn xin bị từ chối (hoặc giữ lại) vì thông tin thiếu hoặc sai.

Nếu không thể nộp đơn trực tuyến, quý vị có thể yêu cầu đơn xin bằng cách gởi điện thư tử cho EMSApplication@sce.com hoặc gọi (800) 736-4777. Để phục vụ quý vị tốt hơn, hãy cung cấp tên và địa chỉ công ty và chương trình quý vị đang xin (ví dụ Giải Pháp Hỏa Tốc) trong điện thư.


Xin xem Các Điều Khoản & Điều Kiện của chương trình này để có đầy đủ chi tiết và những hạn chế.