Web Content Viewer (JSR 286)

Các Giải Pháp Hỏa Tốc Hiệu Quả Năng Lượng

 

 

Illustration of a light bulb

Các Giải Pháp Hỏa Tốc: Quý Vị Có Đủ Điều Kiện Không?

Quý vị đã sẵn sàng nâng cấp tiết kiệm năng lượng cho doanh nghiệp hoặc cơ sở, và đang tìm cách giảm chi phí? Giải Pháp Hỏa Tốc là việc nâng cấp các thiết bị có sẵn lên các tùy hữu hiệu hơn và được cung cấp cho tất cả các khách hàng doanh nghiệp, bất kể quy mô hay cách sử dụng năng lượng. Quý vị sẽ được chi trả theo mỗi đơn vị, tối đa 100% chi phí dự án đối với việc cải tiến đủ tiêu chuẩn liên quan đến chiếu sáng, kiểm soát khí hậu, thiết bị văn phòng, làm lạnh, thiết bị dịch vụ thức ăn, và đun nước… và quý vị sẽ tiết kiệm năng lượng trong nhiều năm tới.

 

Sẵn Sàng Nâng Cấp Chưa?

Hãy hoạch định dự án của quý vị, rồi nộp đơn trực tuyến nêu ra (các) giải pháp quý vị định lắp đặt. Nếu không thể nộp đơn trực tuyến, quý vị có thể yêu cầu gởi email đơn xin đến cho quý vị.

Chúng tôi sẽ gởi cho quý vị các mẫu đơn cần thiết để điền và gởi lại khi dự án của quý vị được lắp đặt. Việc lắp đặt phải được hoàn tất trước cuối chu kỳ chương trình 2013-2014.

Đă Lắp Đặt?

Hãy tìm thiết bị quý vị muốn lắp đặt trong Thư Mục Giải Pháp. Muốn yêu cầu Solutions Directory xin email cho BCDCOEApplication@sce.com. Quý vị có thể nộp đơn trên mạng bằng Công Cụ Ðiền Đơn Trực Tuyến. Công cụ này có những lợi ích giúp tiết kiệm thời gian và giảm nguy cơ đơn xin bị từ chối (hoặc giữ lại) vì thông tin thiếu hoặc sai.

Nếu không thể nộp đơn trực tuyến, quý vị có thể yêu cầu đơn xin bằng cách gởi điện thư tử cho EMSApplication@sce.com hoặc gọi (800) 736-4777. Để phục vụ quý vị tốt hơn, hãy cung cấp tên và địa chỉ công ty và chương trình quý vị đang xin (ví dụ Giải Pháp Hỏa Tốc) trong điện thư.

Xin xem Các Điều Khoản & Điều Kiện của chương trình này để có đầy đủ chi tiết và những hạn chế.

 

Web Content Viewer (JSR 286)