Web Content Viewer (JSR 286)

Khoản Tiết Kiệm Tuyệt Vời Khi Dời Chuyển Tải Điện Vĩnh Viễn

Bằng cách dời thêm việc sử dụng năng lượng vào các giờ ngoài đỉnh điểm, quý vị không chỉ điều hành doanh nghiệp của mình một cách hữu hiệu hơn, mà còn thấy các khoản tiết kiệm trên hóa đơn của mình. Tìm hiểu xem quý vị có hội đủ điều kiện hay không và tìm hiểu thêm về các khích lệ ở đây, sau đó gọi cho Quản Lý Tài Khoản SCE của quý vị để bắt đầu.

 

 

 

Lưu Trữ Năng Lượng Nhiệt

Lưu Trữ Năng Lượng Nhiệt (Thermal Energy Storage, TES) là một quy trình tái phân phối việc sử dụng năng lượng để làm mát vào các giờ đỉnh điểm khi nhu cầu và giá biểu cao nhất để chuyển sang các giờ ngoài đỉnh điểm, khi giá biểu thấp hơn. Khi đầu tư vào hệ thống Lưu Trữ Năng Lượng Nhiệt cho doanh nghiệp của mình, quý vị có thể tạo ra năng lượng làm mát vào buổi tối, và sử dụng năng lượng đó trong những giờ buổi trưa, khi có nhu cầu cao, để quý vị có thể vận hành trong các giờ cao điểm đồng thời giảm thiểu các chi phí năng lượng cao của quý vị.

Tìm hiểu thêm về các Hướng Dẫn Chương Trình, hoặc tìm hiểu thêm trong tờ thông tin.

Các Khoản Khích Lệ

Nếu quý vị hội đủ điều kiện, quý vị có thể có đủ tư cách để được hoàn lại lên tới $875 mỗi kilowatt cho việc chuyển phụ tải làm mát của mình và giảm ứng suất của lưới điện và nhu cầu điện. Các khích lệ được cấp theo thứ tự ai tới trước thì được phục vụ trước dựa vào ngân quỹ có sẵn. Tổng số tiền hoàn lại của quý vị có thể được tính lên tới 50% tổng số thiết bị và chi phí lắp đặt của hệ thống Lưu Trữ Năng Lượng Nhiệt (lên tới 1.5 triệu Mỹ Kim), phải chịu sự xác nhận việc chuyển phụ tải làm mát, và được trả theo sự lựa chọn của quý vị trong một hoặc hai lần trả góp:

 • Tùy Chọn Trả Góp Hai Lần: Nếu chọn tùy chọn này, quý vị có thể hội đủ điều kiện để nhận trước 25% chi phí nghiên cứu về khả năng thực tiễn của quý vị (lên tới $10,000) sau cuộc nghiên cứu về khả năng thực tiễn và duyệt xét và chấp thuận cho việc kiểm tra trước khi lắp đặt. Quý vị có thể hội đủ điều kiện nhận trước 75% còn lại và các chi phí dự kiến sau khi lắp đặt, kiểm tra sau khi lắp đặt, và chấp thuận.
 •  
 • Tùy Chọn Trả Góp Một Lần: Nếu chọn tùy chọn này, quý vị có thể hội đủ điều kiện trả góp một lần và nhận lên tới 100% chi phí nghiên cứu về khả năng thực tiễn và các chi phí dự kiến sau khi lắp đặt, kiểm tra sau khi lắp đặt, và chấp thuận. 

Tính Toán: Tính Toán các Khoản Tiền Khích Lệ

Quý vị hội đủ điều kiện cho bao nhiêu tiền khích lệ được xác định bởi việc chuyển phụ tải làm mát đã được thiết kế và xác nhận trong thời gian duyệt xét nghiên cứu về khả năng thực tiễn và kiểm tra sau khi lắp đặt. Chúng tôi sẽ xác nhận việc chuyển phụ tải làm mát của quý vị và chuyển đổi từ trọng tải sang kilowatt. Sự tính toán này sẽ áp dụng cho cả hai hệ thống lưu trữ toàn phần và một phần. Các chuyển đổi khác nhau: 0.7 kilowatt mỗi tấn được áp dụng cho máy làm mát nước, và 1.2 kilowatt mỗi tấn áp dụng cho các máy làm mát không khí. Tổng số tính toán về tiền khích lệ là phần giảm phụ tải làm mát đã được tính toán của quý vị, lên tới 50% tổng chi phí dự án đã được xác nhận.

This illustration is an example of how to calculate your incentive, using water cooling chillers as an example – keep in mind that the lesser of the calculated incentive or the verified project cost incentive will be your total incentive. For the calculated incentive, take the number of tons (designed and verified cooling load shift), multiply this by the conversion factor of 0.7 kW per ton (or 1.2 kW per ton for air cooling chillers); then multiply this by the PLS incentive of $875; this equals the calculated incentive. To calculate the project cost incentive, multiply the total project cost (in dollars) by the project cost cap of 50 percent; this equals the project cost incentive.

Các Tiêu Chuẩn Hội Đủ Điều Kiện

Các Tiêu Chuẩn Hội Đủ Điều Kiện

Để hội đủ điều kiện cho các khoản tiền khích lệ, cơ sở kinh doanh của quý vị phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

 • Các khách hàng Gói Dịch Vụ, Tiếp Cận Trực Tiếp, Tập Hợp Lựa Chọn Cộng Đồng
 • Được tính phí theo giá biểu thời-gian-sử-dụng (TOU)
 • Có đồng hồ đo dữ liệu theo khoảng thời gian hoặc Edison SmartConnect® đã được lắp đặt, theo đó các tính năng về dữ liệu theo khoảng thời gian được kích hoạt
 • Cam kết chuyển phụ tải làm mát vào giờ đỉnh điểm sang các thời kỳ ngoài đỉnh điểm cho 60 tháng liên tiếp
 • Chuẩn bị theo dõi và ghi lại các dữ liệu Lưu Trữ Năng Lượng Nhiệt và nộp báo cáo hàng năm cho SCE

 

Thiết Bị Hội Đủ Điều Kiện

 

Phương tiện lưu trữ nhiệt thông thường nhất là nước hoặc nước đá. Thiết bị hội đủ điều kiện bao gồm, nhưng không giới hạn trong:

 • Nước hoặc chất dịch khác được làm lạnh
 • Cuộn dây phủ đá (bộ phận làm tan bên ngoài)
 • Cuộn dây phủ đá (tan bên trong)
 • Bộ phận phủ đá hoặc vật liệu thay đổi theo giai đoạn
 • Bộ phận gom nước đá/bộ phận làm lạnh
 • Tuyết
 • Máy tích hợp trực tiếp giãn nở được đóng gói với cuộn dây phủ đá

 

Các Yêu Cầu về Thiết Bị

 

Các Hệ Thống Lưu Trữ Năng Lượng Nhiệt phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn sau đây để hội đủ điều kiện:

 • Có sẵn để mua và có thành tích đã được chứng minh
 • Được trang bị để chuyển phụ tải làm lạnh sang các giờ ngoài đỉnh điểm
 • Hoàn toàn tự động, cung cấp hoạt động tích hợp của việc Lưu Trữ Năng Lượng Nhiệt và hệ thống làm lạnh thông thường tại chỗ
 • Được lắp đặt trong vòng 18 tháng sau khi được chúng tôi chấp thuận để bảo lưu khoản tiền khích lệ của quý vị (có thể gia hạn tùy theo từng trường hợp)
 • Mới, với ngoại lệ là các thùng lớn Lưu Trữ Năng Lượng Nhiệt đã được nhà máy tân trang lại
 • Lắp đặt tại các cơ sở của Khách Hàng
 • Lắp đặt và hoạt động trong tối thiểu là năm năm
 • Đáp ứng các bộ luật hiện hành của tòa nhà cho công trình xây dựng hiện hữu và xây dựng mới
 • Có bảo đảm năm năm để trả cho việc thay thế thiết bị cho các khiếm khuyết của nhà sản xuất hoặc hư hỏng thiết bị trong thời gian sử dụng sử dụng hệ thống đúng cách

Quy Trình Nộp Đơn Xin & Xét Lại

Đơn đăng ký, quy trình duyệt xét và lắp đặt sẽ theo các bước ở mức độ cao được liệt kê dưới đây:

 • Nộp đơn đăng ký
 • Duyệt xét và chấp thuận đơn đăng ký
 • Nộp lên Nghiên Cứu về Khả Năng Thực Sự
 • Duyệt xét và chấp thuận về nghiên cứu khả năng thực sự
 • Kiểm tra trước khi lắp đặt
 • Bản thỏa thuận có chữ ký
 • Lắp đặt hệ thống TES
 • Nộp lên Báo Cáo Đưa Vào Hoạt Động
 • Kiểm tra sau khi lắp đặt
 • Khích Lệ

 

Web Content Viewer (JSR 286)