Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

Giải Pháp Tiết Kiệm Năng Lượng cho Doanh Nghiệp của Quý Vị

Nếu quý vị đang nâng cấp thiết bị trong tòa nhà đã có sẵn, đang có kế hoạch xây dựng tòa nhà mới hay đang tìm cách cắt giảm việc tiêu thụ năng lượng tổng thể trong giờ cao điểm, chúng tôi có những giải pháp đáp ứng nhu cầu của quý vị.

3 Bước để Đưa Đến Hiệu Quả Năng Lượng & Những Khoản Tiết Kiệm

Đánh Giá Sử Dụng Năng Lượng của Quý Vị

Hãy để Business Energy Advisor (Tư Vấn Năng Lượng cho Doanh Nghiệp) làm việc, và tận dụng chương trình Continuous Energy Improvement (Cải Tiến Năng Lượng Liên Tục), dịch vụ tư vấn năng lượng miễn phí của chúng tôi. Chúng tôi có thể giúp quý vị theo dõi, phân tích và quản lý sử dụng năng lượng nhờ Energy Benchmarking (Tiêu Chuẩn Năng Lượng) và SCE EnergyManager® (Quản Lý Năng Lượng SCE).

Tìm Giải Pháp

Khi nâng cấp thiết bị để tiết kiệm năng lượng trong cơ sở hiện có, hãy cân nhắc tham gia vào Express Solutions (Giải Pháp Nhanh) hay Customized Solutions (Giải Pháp Tùy Chỉnh) của chúng tôi. Đối với các công trình mới, Savings by Design (Tiết Kiệm nhờ Thiết Kế) và California Advanced Homes Program (Chương Trình Nhà Ở Tiên Tiến California) sẽ giúp đảm bảo việc thiết kế và quy trình quy hoạch càng tiết kiệm năng lượng càng tốt.

 

Nhận Ưu Đãi & Những Chương Trình Tiết Kiệm

Chương trình của chúng tôi có một số ưu đãi về tài chính. Khi quý vị giảm tiêu thụ năng lượng nhờ năng lượng mặt trời hoặc tự tạo năng lượng thì quý vị thậm chí có thể tiết kiệm nhiều hơn. Hãy tận dụng tài trợ không tiền lời để nâng cấp thiết bị tiết kiệm năng lượng. Hiểu cách thức hoạt động của chương trình, sau đó quý vị nộp đơn để nhận ưu đãi.

Đáp Ứng Nhu Cầu

Giảm sử dụng năng lượng trong giờ cao điểm để tiết kiệm được tối đa. Hãy để chúng tôi chỉ cách tối ưu hóa cách doanh nghiệp của quý vị sử dụng năng lượng.

Đáp Ứng Nhu Cầu Tìm Hiểu Thêm

Trung Tâm Giáo Dục Năng Lượng

Tham dự các lớp học, tìm hiểu cách quản lý sử dụng năng lượng với chúng tôi tại Trung Tâm Giáo Dục Năng Lượng. Xem danh sách lớp học.