Cách Nộp Đơn Yêu Cầu SCE Bồi Thường

Nếu quý vị đã phải chịu tổn thất hoặc thiệt hại do sự gián đoạn dịch vụ gần đây, và tin rằng có thể chúng tôi phải chịu trách nhiệm, quý vị có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường. Cách nộp đơn yêu cầu bồi thường >

Chúng tôi sẽ tìm hiểu và xem xét từng đơn yêu cầu bồi thường, và chính sách của chúng tôi là hồi đáp nhanh chóng.

Long Beach Update

As of Friday night, we have restored service to most of the 260 customers that were without service by connecting generators. The handful of remaining customers will be without power overnight. Unfortunately, some locations are not able to be connected to generators because of equipment issues at the building or the location's accessibility. Our crews have made significant progress conducting detailed inspections on more than 300 vaults. As of 10 pm, 94% of these inspections have been completed. Once inspections are complete, the results will be analyzed and a network remediation plan will be developed. We continue to make repairs on the equipment. We encourage customers in Long Beach to make every effort to conserve use of electricity as we continue to return the system to its full operational capacity. The safety of the public and our crews remain our highest priority. We thank the city of Long Beach for its cooperation and for the safety efforts of first responders in the Long Beach Fire and Police departments. Get the latest update >

Các Giải Pháp Tiết Kiệm Năng Lượng cho Doanh Nghiệp của Quý Vị

Nếu quý vị đang nâng cấp trang thiết bị trong một tòa nhà có sẵn, hoạch định tân trang lớn hoặc xây cất một tòa nhà mới, hoặc tìm cách giảm tiêu thụ năng lượng chung vào các giờ có nhu cầu cao nhất, chúng tôi có các giải pháp đáp ứng được nhu cầu của quý vị.

3 Bước đến Hiệu Quả Năng Lượng & Tiết Kiệm

Thẩm Định Việc Sử Dụng Điện của Quý Vị

Hãy cho Cố Vấn Năng Lượng Doanh Nghiệp của chúng tôi làm việc, và tận dụng Cải Thiện Năng Lượng Liên Tục, dịch vụ tư vấn năng lượng miễn phí của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể giúp quý vị theo dõi, phân tích, và kiểm soát việc sử dụng năng lượng của mình bằng Kiểm Chuẩn Năng LượngQuản Lý Năng Lượng SCE (SCE EnergyManager).®

Tìm Các Giải Pháp

Khi nâng cấp trang thiết bị để tiết kiệm năng lượng trong một cơ sở có sẵn, hãy cân nhắc việc tham gia chương trình  Giải Pháp Hỏa Tốc hoặc Giải Pháp Tùy Biến.
Đối với các công trình xây dựng mới, Tiết Kiệm theo Thiết KếChương Trình Gia Cư Tấn Tiến California sẽ giúp bảo đảm thiết kế và các quy trình hoạch định của quý vị tiết kiệm năng lượng hết mức có thể.

Nhận Tiền Khích Lệ & Khoản Tiết Kiệm

Các chương trình của chúng tôi cung cấp một số khích lệ tài chính. Khi quý vị giảm tiêu thụ năng lượng bằng năng lượng mặt trời hoặc tự phát điện, quý vị còn tiết kiệm nhiều hơn nữa. Hãy tận dụng tài trợ không lãi suất cho việc nâng cấp để tiết kiệm năng lượng. Tìm hiểu cách hoạt động của các chương trình, sau đó nộp đơn để nhận tiền khích lệ.

Đáp Ứng theo Nhu Cầu

Giảm Thiểu Sử Dụng vào Các Giờ Cao Điểm để Tiết Kiệm Tối Đa


Trung Tâm Giáo Dục về Năng Lượng

Hãy dự các khóa học và học cách quản lý việc sử dụng năng lượng của quý vị cùng chúng tôi tại các Trung Tâm Giáo Dục về Năng Lượng của chúng tôi. Xem danh sách các khóa học.