Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

Hiểu các Giá Biểu Dành cho Doanh Nghiệp của Quý Vị

Khi quý vị điều hành một doanh nghiệp, mỗi đồng đều được tính kỹ càng. Là một khách hàng, quý vị có quyền biết chính xác những gì đang xảy ra với hãng tiện ích và giá biểu của mình, đặc biệt khi các giá biểu đang gia tăng. Chúng tôi hiện đang giữ cho sự gia tăng về giá biểu càng hợp lý càng tốt, và chúng tôi không yêu cầu quý vị làm bất cứ điều gì mà chúng tôi không sẵn lòng làm cho bản thân mình. Thực tế là, để giảm các chi tiêu về vận hành và bảo dưỡng của mình, chúng tôi hiện đang thực hiện các chương trình hiệu quả năng lượng trên toàn công ty.

Cách Quý Vị Tiêu Dùng Năng Lượng Là Điều Quan Trọng

Đối mặt với nền kinh tế thay đổi không ngừng, các doanh nghiệp đủ mọi kích cỡ và ngành nghề hiện đang tìm những phương cách sáng tạo để tăng hiệu quả năng lượng và giảm chi phí. SCE có thể giúp đỡ, với nhiều công cụ được soạn để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của quý vị: từ các cuộc nghiên cứu hồ sơ, cho thấy các doanh nghiệp khác hiện đang tiết kiệm năng lượng như thế nào, cho tới các bí quyết quý báu về việc làm cho sở làm việc của quý vị tiết kiệm năng lượng hơn cho tới các chương trình trả góp thay thế để được linh động hơn, chúng tôi luôn sẵn sàng để giúp quý vị.

3 Các Bước Để Tiến tới Hiệu Quả Năng Lượng & Tiết Kiệm cho doanh nghiệp của quý vị

Giá Biểu Được Định Như Thế Nào

Giá biểu được định ra qua một quy trình rõ ràng với Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California, là cơ quan điều hành SCE và các hãng tiện ích do người đầu tư làm chủ trong tiểu bang. Trong đó có sự đóng góp ý kiến và tham gia của công chúng, và tất cả các hãng tiện ích do người đầu tư làm chủ dùng cùng quy trình này.

Tìm Hiểu Thêm

Chi Phí Trả Trễ

Một hóa đơn đến hạn phải trả trong 19 ngày lịch kể từ ngày soạn, từ ngày đó, các chi phí trả trễ sẽ được tính vào. Để tránh phạt vạ, hãy luôn trả cho hóa đơn đúng kỳ hạn.

Detailed Rate Information

Each rate is made up of the Utility Retained Generation (URG) factor. Complete, detailed pricing information is also available in Southern California Edison's SCE Tariff Book.

Thông Tin Chi Tiết về Giá Biểu

Mỗi giá biểu được lập theo yếu tố Phát Điện Lưu Lại Tiện Ích (URG). Thông tin về giá cả chi tiết, đầy đủ cũng hiện có trong Sổ Thuế (Tariff Book) của Southern California Edison (SCE).

Các Định Nghĩa Quan Trọng

Một số giá biểu có "các phí nhu cầu," để giúp cho chúng tôi đáp ứng được các nhu cầu về điện vào giờ cao điểm của khách hàng. Các phí này là thêm vào các phí tổn về năng lượng, nhưng các phí tổn năng lượng thấp hơn các phí tổn theo giá biểu mà không có các phí nhu cầu. Các phí nhu cầu là:

1. Các Phí Nhu Cầu Liên Quan tới Cơ Sở, áp dụng quanh năm.
2. Các Phí Nhu Cầu Liên Quan tới Thời Gian, chỉ áp dụng trong những tháng mùa hè.

Đối với một số khách hàng, các giá biểu tính phí nhu cầu có thể đưa ra cho khách hàng một số cơ hội để giảm tiền trả cho các hóa đơn điện của họ. Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin về các giá biểu nêu dưới đây, bao gồm cách thức để hội đủ điều kiện, xin gọi chúng tôi tại số 1-800-990-7788 (tên của giá biểu hiện nay được ghi ở phía trên cùng của hóa đơn quý vị).

Tiền của Quý Vị Được Chi Dùng vào Đâu

Quý vị sẽ thấy các toán nhân viên của chúng tôi trong cộng đồng hiện đang nâng cấp lưới điện, như thay thế các cột điện để củng cố các đường dây của chúng tôi và làm chúng đáng tin cậy hơn. Họ cũng sửa chữa các đường dây, máy biến thế, và các trạm phụ, và làm việc bất kể giờ giấc trong các trường hợp khẩn cấp.

Sau đây là sự phân tích về cách thức chúng tôi sử dụng mỗi đồng mà chúng tôi nhận được từ khách hàng:

  • Phát Điện- 56 xu: Chi phí cho các nguồn năng lượng, kể cả năng lượng mặt trời, gió và khí đốt thiên nhiên, và trạm phát điện của chúng tôi, bao gồm nhà máy thủy điện và khí đốt thiên nhiên.
  • Phân Phối - 28 xu: Bảo trì lưới điện và thiết bị mới, bao gồm các cột điện và dây điện, và lắp đặt..
  • Chuyển Tải - 6 xu: Đầu tư vào các hoạt động và bảo trì các đường dây dẫn truyền có điện thế cao.
  • Giải Nhiệm Hạt Nhân - 5 xu
  • Trả Đứt cho các Hợp Đồng từ Khủng Hoảng Năng Lượng - 3 xu
  • Các Chương Trình- 2 xu: Số tiền này tài trợ cho các chương trình khác nhau, bao gồm các chương trình hiệu quả năng lượng và để bảo vệ cho các khách hàng có mức lợi tức thấp.


Sự phân tích này cho thấy các chi phí của chúng tôi để phục vụ khách hàng doanh nghiệp và thực hiện các chính sách của tiểu bang. Việc này được dựa trên các tính toán cho tháng Sáu 2014.

 

Dollar bill showing how we spend each dollar. 56 cents: generation; 28 cents: distribution; 6 cents: transmission; 5 cents: nuclear decomissioning; 3 cents: paying off energy crisis contracts; 2 cents: energy efficiency/low-income customer programs