Cách Nộp Đơn Yêu Cầu SCE Bồi Thường

Nếu quý vị đã phải chịu tổn thất hoặc thiệt hại do sự gián đoạn dịch vụ gần đây, và tin rằng có thể chúng tôi phải chịu trách nhiệm, quý vị có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường. Cách nộp đơn yêu cầu bồi thường >

Chúng tôi sẽ tìm hiểu và xem xét từng đơn yêu cầu bồi thường, và chính sách của chúng tôi là hồi đáp nhanh chóng.

Long Beach Update

As of 4:52 p.m. today, we restored service to all identified customers without service in the Long Beach area. Customers are now receiving electrical service from both electric network or through temporary generators.

Our work crews will continue to make repairs and test the underground network systems, and will start transitioning customers off generators to the electrical network during the evening and morning hours.

When this happens, these customers will experience a short power outage, which could last up to 45 minutes for most. For a couple of customer locations, our representatives will be informing those customers that the outage during the transition period could be longer due to additional operating procedures to safely reconnect them back to the electrical network. These actions are to ensure they are connected back to the network properly and in a safe manner.

The safety of the public and our crews remain our highest priority. We thank the city of Long Beach for its cooperation and for the safety efforts of first responders in the Long Beach Fire and Police departments. Get the latest update >

Hướng Dẫn Năng Lượng cho Doanh Nghiệp: Trường Học

Việc giáo dục cho trẻ em và thanh thiếu niên trong cộng đồng đòi hỏi các kỹ năng quản lý năng lượng phức tạp—thường là có ngân sách eo hẹp. Ngoài các lớp học, trường của quý vị có các văn phòng và cũng có thể cung cấp dịch vụ thực phẩm và giải trí cho học sinh. Chúng tôi có thể giúp quý vị tìm các phương cách để giảm chi phí và thậm chí còn giúp đỡ nhiều hơn với các khích lệ Giải Pháp Quản Lý Năng Lượng cho việc nâng cấp để tiếp tục tiết kiệm theo thời gian, và quý vị có thể tiếp tục chú trọng đến việc mở mang kiến thức cho thế hệ tương lai.

Giải Pháp Tiết Kiệm Năng Lượng

Đèn và Thông Gió

Đèn và Thông Gió là phần ngốn nhiều năng lượng nhất của trường học. Các Giải Pháp Quản Lý Năng Lượng của chúng tôi có các khoản tiền khích lệ để giúp quý vị thực hiện các nâng cấp và mang lại cho quý vị các khoản tiết kiệm khôn ngoan. Sau đây chỉ là một vài giải pháp nên xét đến:

 • Bộ Cảm Biến và Bộ Kiểm Soát
 • Chấn Lưu Có Thể Điều Chỉnh Sáng Tối
 • Làm Mát
 • Thông Gió


Thiết Bị & Đồ Gia Dụng

Nâng cấp thiết bị và đồ gia dụng có thể có ảnh hưởng rất đáng kể đến chi phí năng lượng. Hãy tận dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng và các khích lệ hiện có của chúng tôi, như sau:

 • Thiết Bị Văn Phòng
 • Thiết Bị Nấu Ănn
 • Làm Lạnh
 • Máy Đun Nóng Nước


Chương Trình Đáp Ứng Nhu Cầu

Chương trình Đáp Ứng Nhu Cầucủa chúng tôi cung cấp các ưu đãi tài chính cho các nhà bán lẻ để tạm thời giảm sử dụng khi có yêu cầu trong những lúc nhu cầu sử dụng năng lượng tăng cao. Từ chương trình Ưu Đãi Lợi Ích Mùa Hè, thưởng cho việc giảm sử dụng năng lượng trong suốt thời gian nhiệt độ cao theo mùa, cho tới Chương Trình Đấu Thầu theo Nhu Cầu quanh năm và Chương Trình Đấu Thầu theo Công Suấtcủa chúng tôi, doanh nghiệp của quý vị có thể được hưởng lợi từ việc tham gia, trong khi mang lại lợi ích cho lưới điện và môi trường. Quý vị có thể cũng quan tâm đến Đáp Ứng Nhu Cầu Tự Động để thuận tiện hơn, hay các bộ Quản Lý Năng Lượng miễn phí của chúng tôi.

ĐOẠN PHIM: Xem cách thức Chino Valley Unified School District tiết kiệm năng lượng

Trường Học Qua các Con Số4

 • Tiểu bang California giáo dục 1 trong 8 trẻ em học trường công lập ở Hoa Kỳ
 • Điện được chuyển giao cho các trường tiểu học và trung học ở Miền Nam California tổng cộng lên đến hơn 4 tỷ kilowatt giờ trong năm 2007.
 • Các trường công lập ở Miền Nam California có hơn 59% trong tổng số 6.2 triệu học sinh ở California và 48% trong tổng số 10,000 trường của tiểu bang.
 • 26 học khu K-12 ở Miền Nam California có trên danh sách Cộng Tác Xây Dựng EnergyStar, trong đó có Los Angeles, Orange và Irvine Unified. 

1Esource: Dữ liệu lấy từ Cơ Quan Quản Trị Thông Tin Năng Lượng Hoa Kỳ (U.S. Energy Information Administration).
2U.S. Energy Consumption in Colleges and University Buildings (Tiêu Thụ Năng Lượng Ở các Tòa Nhà Thuộc Trường Cao Đẳng và Trường Đại Học) 2003
3U.S. Information Administration 2003 (Cơ Quan Quản Trị Thông Tin Năng Lượng Hoa Kỳ 2003)
4Infogroup ORC Research on Demand 2010 (Nghiên Cứu về Nhu Cầu 2010 của Infogroup ORC)