Cách Nộp Đơn Yêu Cầu SCE Bồi Thường

Nếu quý vị đã phải chịu tổn thất hoặc thiệt hại do sự gián đoạn dịch vụ gần đây, và tin rằng có thể chúng tôi phải chịu trách nhiệm, quý vị có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường. Cách nộp đơn yêu cầu bồi thường >

Chúng tôi sẽ tìm hiểu và xem xét từng đơn yêu cầu bồi thường, và chính sách của chúng tôi là hồi đáp nhanh chóng.

Long Beach Update

As of Friday night, we have restored service to most of the 260 customers that were without service by connecting generators. The handful of remaining customers will be without power overnight. Unfortunately, some locations are not able to be connected to generators because of equipment issues at the building or the location's accessibility. Our crews have made significant progress conducting detailed inspections on more than 300 vaults. As of 10 pm, 94% of these inspections have been completed. Once inspections are complete, the results will be analyzed and a network remediation plan will be developed. We continue to make repairs on the equipment. We encourage customers in Long Beach to make every effort to conserve use of electricity as we continue to return the system to its full operational capacity. The safety of the public and our crews remain our highest priority. We thank the city of Long Beach for its cooperation and for the safety efforts of first responders in the Long Beach Fire and Police departments. Get the latest update >

Hướng Dẫn Năng Lượng cho Doanh Nghiệp

Chào Mừng Quý Vị Đến với Hướng Dẫn Năng Lượng cho Doanh Nghiệp của Chúng Tôi!

Chỉ cần đến đây để biết quý vị dùng nhiều năng lượng nhất ở đâu và phương cách tốt nhất để tiết kiệm cho cơ sở kinh doanh của quý vị là gì. Các Giải Pháp Quản Lý Năng Lượng bao gồm từ những việc làm đơn giản để bảo tồn năng lượng ngay lập tức cho đến các nâng cấp thiết bị dễ thực hiện để giảm thiểu tiêu thụ năng lượng về lâu dài. Các khích lệ cũng có sẵn để giúp quý vị bảo tồn năng lượng và kiểm soát các chi phí.

Giải Pháp Hỏa Tốc

Sẵn sàng tận hưởng các khoản tiếp kiệm năng lượng dễ tiếp cận? Các Giải Pháp Hỏa Tốc Hiệu Quả Năng Lượng là các nâng cấp mà quý vị có dễ dàng mua cho đến các lựa chọn có hiệu quả khác. Các khích lệ hiện có và các hoàn phí giúp bù vào chi phí ứng trước.

Giải Pháp Tùy Biến

Sẵn sàng huy động vốn để sửa chữa nhà? Các nâng cấp qua các Giải Pháp Tùy Biến Hiệu Quả Năng Lượng có thể mang lại những khoản tiết kiệm chi phí đáng kể hơn và được trả tiền khích lệ cao hơn so với nâng cấp 1-trên-1.

Đáp Ứng theo Nhu Cầu

Nếu cơ sở kinh doanh của quý vị có thể linh động dời chuyển việc sử dụng năng lượng vào lúc có nhu cầu cao, chúng tôi có một số chương trình Đáp Ứng theo Nhu Cầu để quý vị có thể tăng lợi nhuận của mình.