Web Content Viewer (JSR 286)

Thiết Bị & Lắp Đặt Trạm Sạc Điện

Trang Bị & Lắp Đặt

Cho dù quý vị là chủ nhân một nhà hàng nhỏ, quản lý văn phòng của một công ty lớn, hoặc một nhà quản lý tài sản, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ nếu quý vị đang cân nhắc tới việc cung cấp trạm sạc xe điện tại doanh nghiệp của quý vị. Hãy đọc tiếp để biết những điều căn bản về thiết bị sạc điện, lắp đặt, và các mức độ sạc.

Sạc Điện: Mức Sạc Điện & Thời Gian

Hiện nay có 3 mức sạc điện—hoặc điện thế—để sạc xe điện. Như quý vị có thể dự kiến, các mức điện thế cao hơn sạc pin điện nhanh hơn, nhưng thường đòi hỏi mua thêm những thiết bị và nâng cấp cho dây điện. Để duyệt xét nhanh về các mức sạc điện khác nhau hiện có, tốc độ và các chi phí ước lượng cho thiết bị, hãy xem bảng so sánh của chúng tôi.

Xem Thêm
Comparison Chart for Charging Units1
Thời Gian Sạc Đầy Một Bình Đã Hết Sạch Điện
Điện Thế Cung Cấp AC Xe Điện Chạy Bằng Bình Điện Xe Hybrid Cắm Sạc Chạy Bằng Pin Điện Chi Phí Mỗi Trạm Sạc Điện

Sạc Điện Mức I

120 volt

9 tới 20 giờ

3 tới 7 giờ

$0 tới $1000

Sạc Điện Mức II

240 volt

4 tới 8 giờ

1 tới 3 giờ

$500 tới $6,000

Sạc Điện DC Nhanh

480 volts

5 tới 20 phút
80% sạc đầy

10 tới 30 phút
80% sạc đầy

$15,000 tới $60,000

Quy Trình Lắp Đặt

Khi quý vị đã quyết định lắp đặt một thiết bị sạc điện, hãy gọi một trong các cố vấn năng lượng của chúng tôi để bàn về thiết bị sạc điện và các lựa chọn giá cả của quý vị, để quyết định xem có bất cứ nâng cấp nào về điện cần thiết cho tòa nhà của quý vị hay không. Quý vị sẽ cần một chuyên viên lắp đặt Thiết Bị Cấp Điện cho Xe (EVSE) hoặc một thợ điện đủ chuyên môn để kiểm tra cơ sở kinh doanh của quý vị, lấy các giấy phép và kiểm tra theo sự đòi hỏi của thành phố, nâng cấp dây điện nếu cần, và lắp đặt các thiết bị mới của quý vị. Sau đó, chúng tôi sẽ kiểm tra và, nếu cần, nâng cấp thiết bị dịch vụ điện nối kết cơ sở kinh doanh của quý vị vào lưới điện.

Chọn Thiết Bị

Quý vị có thể chọn từ nhiều thiết bị sạc điện cho xe điện hiện có, từ các khuôn mẫu căn bản cho tới các trạm được trang bị với các lựa chọn như kỹ thuật trả tiền bằng điện tử và các máy định thời có thể lập trình. Ngoài thiết bị, các nhà sản xuất và những người bán thường cung cấp dịch vụ lắp đặt, bảo trì, và các dịch vụ khác để theo dõi và quản lý việc sử dụng năng lượng và các chi phí của quý vị. Sẵn sàng chọn một kiểu mẫu và nhà sản xuất? Quý vị có thể tìm kiếm sự trợ giúp để chọn người bán thiết bị thích hợp tại trang Công Cụ & Tài Nguyên của chúng tôi.

Xem Xét về Chi Phí

Sự đầu tư của quý vị vào việc sạc điện cho xe hơi sẽ có nhiều tầm mức, vì giá cả cho thiết bị sạc điện thay đổi theo kiểu mẫu, và chi phí lắp đặt phụ thuộc vào cấu trúc hạ tầng hiện hữu của quý vị, về địa điểm như đã được hoạch định cho các trạm sạc điện, và thiết bị mà quý vị chọn. Hãy liên lạc với nhà cung cấp thiết bị của quý vị và một thợ điện đủ chuyên môn để khảo giá. Quý vị cũng có thể hội đủ điều kiện để nhận hoàn phí và tiền khích lệ của chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương để giúp tài trợ cho các chi phí và giúp quý vị thực hiện việc nâng cấp.

1 Biểu đồ so sánh này về các đơn vị sạc điện được cung cấp để cho quý vị biết thông tin tổng quát và không nhằm đề nghị, phê chuẩn hoặc đảm bảo bất cứ mức độ sạc điện cụ thể nào, loại đơn vị sạc hoặc chi phí đơn vị sạc. Thời gian sạc điện như đã nêu có thể khác nhau tùy theo hiệu và kiểu xe được sạc, thiết đặt sạc và tình trạng sạc của pin điện. Các chi phí cho đơn vị sạc được ước lượng dựa trên thông tin hiện có cho công chúng và không bao gồm chi phí lắp đặt, công trình về điện hoặc thiết bị và/hoặc dịch vụ khác. Ước lượng có giá trị kể từ: Tháng Chín 2012.

Các cơ sở kinh doanh muốn lắp đặt dịch vụ sạc điện cho xe EV cần hiểu các đòi hỏi về pháp lý, quy định và các đòi hỏi khác có thể có liên quan. SCE không thể cố vấn cho các khách hàng về giá cả hoặc các phương diện khác của một cơ sở kinh doanh có liên quan tới các việc bán các dịch vụ sạc điện cho xe điện, nhưng chúng tôi có thể giúp đỡ khách hàng của mình trong việc nâng cấp các dịch vụ, đo lường và giá cả có lien quan tới việc sạc điện cho xe EV.

Web Content Viewer (JSR 286)