Cách Nộp Đơn Yêu Cầu SCE Bồi Thường

Nếu quý vị đã phải chịu tổn thất hoặc thiệt hại do sự gián đoạn dịch vụ gần đây, và tin rằng có thể chúng tôi phải chịu trách nhiệm, quý vị có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường. Cách nộp đơn yêu cầu bồi thường >

Chúng tôi sẽ tìm hiểu và xem xét từng đơn yêu cầu bồi thường, và chính sách của chúng tôi là hồi đáp nhanh chóng.

Long Beach Update

At this time, the majority of customers have been restored. A plan has been developed to assess and temperature test the underground system in downtown Long Beach. Crews will perform these inspections throughout the city and unless we discover additional problems, we anticipate having everyone’s service restored by 6 p.m. The safety of the public and our crews remain our highest priority. We thank the city of Long Beach for its cooperation and for the safety efforts of first responders in the Long Beach Fire and Police departments. Get the latest update >

Sạc Xe Điện & Chương Trình Giá Biểu của Quý Vị

Giá Biểu của Quý Vị: Sức Mạnh Ðược Lựa Chọn

Thêm các trạm sạc xe điện vào cơ sở kinh doanh có thể ảnh hưởng chi phí năng lượng của quý vị. Để giúp kiểm soát mục tiêu lợi nhuận của quý vị, chúng tôi có các giá biểu đặc biệt cho việc sạc xe điện. Các công cụ và tài nguyên của chúng tôi có thể giúp quý vị đánh giá các lựa chọn của mình và chọn ra chương trình giá biểu nào đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu kinh doanh của quý vị.

Đáp Ứng theo Nhu Cầu

Các chương trình đáp ứng theo nhu cầu của chúng tôi giúp quý vị giảm các chi phí điện bằng cách giảm sử dụng điện vào các giờ cao điểm và các khoảng thời gian có nhu cầu cao. Nếu thời gian sạc điện cho xe của quý vị linh động, các chương trình này có thể thích hợp với quý vị.

Phân Tích Giá Biểu Tùy Chỉnh

Trước khi quý vị lắp đặt các trạm sạc điện hoặc mua những chiếc xe điện cho đoàn xe của mình, hãy gọi chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp quý vị đánh giá các chi phí về năng lượng hiện tại và sau này, để quý vị có thể lựa chọn đúng để sạc điện.

Chương Trình Giá Biểu Doanh Nghiệp

Chúng tôi cung cấp chọn lựa về chương trình giá biểu để sạc xe điện, bao gồm 2 chương trình giá biểu được soạn đặc biệt cho các cơ sở kinh doanh có xe điện. Khi chọn một chương trình giá biểu, điều quan trọng là xét đến các hoạt động hàng ngày của quý vị, cũng như giá cả thực sự của mỗi kilowatt giờ khi sạc xe điện. Tìm hiểu thêm về các lựa chọn giá biểu, sau đó gọi chúng tôi để được giúp chọn ra chương trình nào thích hợp nhất cho các nhu cầu về kinh doanh của quý vị.