Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

Thay Đổi Cách Điều Hành Doanh Nghiệp của Quý Vị

Xe Điện: Hãy Bàn Thẳng vào Vấn Đề Kinh Doanh

Cho dù quý vị muốn giúp thêm khách hàng lẻ của mình hay muốn khám phá những lợi ích của đội xe chạy điện, Energy Advisors (Tư Vấn Năng Lượng) của chúng tôi dành cho quý vị công cụ và tài nguyên để giúp quý vị cung cấp dịch vụ sạc điện cho xe một cách an toàn và tin cậy. Hãy tìm hiểu thêm về cách kết hợp sạc xe điện (EV) vào doanh nghiệp của quý vị.

Khách Hàng & Khách Đến Thăm

Nếu quý vị đang cân nhắc việc cung cấp cho khách tùy chọn sạc xe điện, quý vị nên cân nhắc đến các tùy chọn sạc, nên đặt bao nhiêu trạm sạc và vị trí của mỗi trạm cho khách hàng và khách đến thăm, và sự ảnh hưởng tới chương trình biểu giá hiện tại của quý vị.

Khu Nhà Có Nhiều Hộ Gia Đình

Những quyết định về sạc điện cho xe hơi ởkhu nhà có nhiều hộ gia đình liên quan tới hai nhóm quyết định: quý vị và cư dân tại khu nhà của quý vị. Phải tính đến tất cả các yếu tố liên quan như biểu giá áp dụng, trách nhiệm chi phí và phân bổ đậu xe.

Nơi Làm Việc & Nhân Viên

Chúng tôi có thể giúp quý vị xác định các yếu tố như cấp độ sạc và khoảng cách với cơ sở hạ tầng điện hiện có trước khi quý vị cung cấp dịch vụ tiếp nhiên liệu cho xe điện cho nơi làm việc và nhân viên.

Đội Xe

Một đội xe thương mại chạy điện thì yên tĩnh và có hiệu quả năng lượng – đây là một lựa chọn hấp dẫn cho nhu cầu vận chuyển của doanh nghiệp quý vị. Trước tiên, hãy tìm hiểu về những cân nhắc đặc biệt để chuyển sang dùng xe điện.