Cách Nộp Đơn Yêu Cầu SCE Bồi Thường

Nếu quý vị đã phải chịu tổn thất hoặc thiệt hại do sự gián đoạn dịch vụ gần đây, và tin rằng có thể chúng tôi phải chịu trách nhiệm, quý vị có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường. Cách nộp đơn yêu cầu bồi thường >

Chúng tôi sẽ tìm hiểu và xem xét từng đơn yêu cầu bồi thường, và chính sách của chúng tôi là hồi đáp nhanh chóng.

Long Beach Update

At this time, the majority of customers have been restored. We will continue to test the system and customers may experience intermittent outages. The safety of the public and our crews remain our highest priority. We thank the city of Long Beach for its cooperation and for the safety efforts of first responders in the Long Beach Fire and Police departments. Read the story >

Thay Đổi Phương Cách Điều Hành Doanh Nghiệp

Xe Điện: Chúng Ta Hãy Bắt Tay vào Việc

Cho dù quý vị muốn làm thêm cho các khách hàng bán lẻ của mình hoặc thăm dò các lợi điểm của một đoàn xe chạy điện, các Cố Vấn Năng Lượng của chúng tôi có các công cụ và tài nguyên để giúp quý vị cung cấp sạc điện cho xe một cách an toàn và đáng tin cậy. Tìm hiểu thêm ở đây về cách thêm dịch vụ sạc điện cho xe (EV) vào cơ sở kinh doanh của quý vị.

Khách Hàng & Khách Thăm Viếng

Nếu quý vị đang cân nhắc việc cho khách hàng của mình sự lựa chọn để sạc điện, quý vị sẽ muốn xét đến các lựa chọn sạc điện, số lượng và địa điểm các trạm sạc điện cho khách hàng và khách thăm viếng, và sự ảnh hưởng đến chương trình giá biểu hiện tại của quý vị.

Khu Nhà Nhiều Gia Đình

Các quyết định về việc sạc xe điện trên một khu nhà nhiều gia đình gồm có hai nhóm người quyết định: quý vị và những người cư trú của mình. Các yếu tố như chương trình giá biểu hiện hành, trách nhiệm về chi phí, và địa điểm đậu xe đều có vai trò riêng.

Sở Làm & Nhân Viên

Chúng tôi có thể giúp quý vị nhận ra các yếu tố như mức sạc điện và cấu trúc hạ tầng về điện hiện hữu gần kề trước khi quý vị đề nghị sạc xe điện cho sở làm và nhân viên của mình.

Các Đoàn Xe

Đoàn xe thương mại chạy điện vừa êm vừa tiết kiệm năng lượng—một lựa chọn hấp dẫn cho các nhu cầu vận chuyển trong kinh doanh của quý vị. Trước hết, tìm hiểu các xem xét đặc biệt của việc chuyển sang sử dụng điện hoàn toàn.