Web Content Viewer (JSR 286)

Thay Đổi Phương Cách Điều Hành Doanh Nghiệp

Xe Điện: Chúng Ta Hãy Bắt Tay vào Việc

Cho dù quý vị muốn làm thêm cho các khách hàng bán lẻ của mình hoặc thăm dò các lợi điểm của một đoàn xe chạy điện, các Cố Vấn Năng Lượng của chúng tôi có các công cụ và tài nguyên để giúp quý vị cung cấp sạc điện cho xe một cách an toàn và đáng tin cậy. Tìm hiểu thêm ở đây về cách thêm dịch vụ sạc điện cho xe (EV) vào cơ sở kinh doanh của quý vị.

 

Electric vehicle with the hood open and a woman in workout gear with a yoga mat

Khách Hàng & Khách Thăm Viếng

Nếu quý vị đang cân nhắc việc cho khách hàng của mình sự lựa chọn để sạc điện, quý vị sẽ muốn xét đến các lựa chọn sạc điện, số lượng và địa điểm các trạm sạc điện cho khách hàng và khách thăm viếng, và sự ảnh hưởng đến chương trình giá biểu hiện tại của quý vị.

Woman holding a bag and keys with electric vehicles being charged in the background

Khu Nhà Nhiều Gia Đình

Các quyết định về việc sạc xe điện trên một khu nhà nhiều gia đình gồm có hai nhóm người quyết định: quý vị và những người cư trú của mình. Các yếu tố như chương trình giá biểu hiện hành, trách nhiệm về chi phí, và địa điểm đậu xe đều có vai trò riêng.

 

Workplace parking lot with an electric vehicle charger at the center

Sở Làm & Nhân Viên

Chúng tôi có thể giúp quý vị nhận ra các yếu tố như mức sạc điện và cấu trúc hạ tầng về điện hiện hữu gần kề trước khi quý vị đề nghị sạc xe điện cho sở làm và nhân viên của mình.

4 electric vehicle chargers side by side in a business parking lot

Các Đoàn Xe

Đoàn xe thương mại chạy điện vừa êm vừa tiết kiệm năng lượng—một lựa chọn hấp dẫn cho các nhu cầu vận chuyển trong kinh doanh của quý vị. Trước hết, tìm hiểu các xem xét đặc biệt của việc chuyển sang sử dụng điện hoàn toàn.

 

 

Web Content Viewer (JSR 286)