Web Content Viewer (JSR 286)

Trung Tâm Kiến Thức Năng Lượng

Các Trung Tâm Kiến Thức Năng Lượng của chúng tôi ở IrwindaleTulare có nhiều nguồn tài nguyên đa dạng nhằm hướng dẫn quý vị cách đưa ra những quyết định thích hợp hơn về năng lượng cho doanh nghiệp của mình. Hãy vào trang mạng của chúng tôi để tìm hiểu về những kỹ thuật mới nhất giúp quản lý và tiết kiệm năng lượng qua các lớp học, buổi hội thảo, thuyết trình tương tác và dịch vụ cố vấn.

 

Energy Education Center Irwindale

Tìm hiểu cách tiết kiệm tiền và năng lượng qua các lớp học, buổi hội thảo, thuyết trình, cố vấn kỹ thuật, và thông tin về chương trình cũng như các khoản hồi phí. Ở Irwindale, quý vị còn có thể tham quan Smart Energy Experience™ để chứng kiến tận mắt những dụng cụ và kỹ thuật tân tiến nhất sẽ đưa chúng ta đến nguồn năng lượng khôn ngoan, an toàn và đáng tin cậy hơn trong tương lai.

Energy Education Center Tulare

Tìm hiểu cách tiết kiệm tiền và năng lượng qua các lớp học, buổi hội thảo, thuyết trình, cố vấn kỹ thuật, và thông tin về chương trình cũng như các khoản hồi phí. Ở Tulare, quý vị còn có thể vào Thư Viện Cho Mượn Dụng Cụ để sử dụng các dụng cụ và kiến thức cần thiết để giúp nhà ở hoặc doanh nghiệp của quý vị tiết kiệm được nhiều năng lượng hơn.

Các Lớp Học và Hội Thảo: Hãy Ghi Danh Ngay!


Các lớp học và buổi hội thảo được dành cho công chúng tham dự, miễn phí, và hướng dẫn về những lãnh vực như:

  • Bộ Luật & các Tiêu Chuẩn về Xây Cất, Ngành Xây Dựng, & Nhu Kiện
  • Kiến Thức Căn Bản về Điện
  • Sách Lược về Năng Lượng
  • Máy Sưởi, Thông Gió, Máy Lạnh & Tủ Lạnh (HVAC/R)
  • Năng Lượng Thiên Nhiên, Tự Phát Điện & Ổn Định
  • Kỹ Thuật Thương Mại & Công Nghiệp
  • Kiểm Soát Quản Lý Năng Lượng
  • Kỹ Thuật trong Ngành Thực Phẩm
  • Kỹ Thuật về Hệ Thống Chiếu Sáng

Trang Nối Kết Để Ghi Danh cho Lớp Học

Teacher pointing at the monitor in the classroom

 

Lịch các Lớp Học mỗi Tam Cá Nguyệt

Các lớp học tại Trung Tâm Kiến Thức Năng Lượng của chúng tôi ở Irwindale hoặc Tulare, Tại Chỗ ở một thành phố gần quý vị hoặc trên Mạng và Theo Yêu Cầu 24/7, 365 ngày một năm.