Web Content Viewer (JSR 286)

Hãy Bàn về Doanh Nghiệp

Asian woman smiling and looking at her laptop

Quản Lý Doanh Nghiệp với My Account

Kiểm soát chi phí năng lượng, kiểm tra dữ liệu sử dụng, và trả hóa đơn bằng bộ cộng cụ cho doanh nghiệp của quý vị trong My Account.

Manage Your Business with My AccountĐăng Nhập Manage Your Business with My Account Tìm Hiểu Thêm   >

 

Giải Pháp Năng Lượng cho Doanh Nghiệp

Man with tablet inside a warehouse checking inventory

Doanh Nghiệp của Quý Vị có Chương Trình Giá Biểu Thích Hợp Chưa?

Sử dụng công cụ phân tích giá biểu để so sánh chi phí và tìm ra chương trình giá biểu Time of Use cho doanh nghiệp của quý vị. Đăng nhập vào My Account để bắt đầu.

Male and female on site at a power plant wearing white construction hats

Tư Vấn Năng Lượng cho Doanh Nghiệp

Muốn giảm chi phí vận hành? Xin vui lòng trả lời một vài câu hỏi để nhận được những lời khuyên và khuyến khích phù hợp với quý vị để giúp giảm nhẹ các hóa đơn năng lượng.

Được Trả Tiền khi Nâng Cấp

Tìm hiểu xem quý vị có hợp lệ hưởng chương trình Express Solutions (Giải Pháp Nhanh) và được trả tiền cho những cải tiến về đèn và các thiết bị có lợi cho khí hậu cũng như các thiết bị khác hay không.

Cảnh Báo Hóa Đơn Hàng Tháng

Tận dụng công cụ Budget Assistant (Trợ Giúp Ngân Quỹ) dễ sử dụng của chúng tôi để nhận cảnh báo khi mức sử dụng hàng tháng vượt quá mục tiêu chi dùng hàng tháng của quý vị.

Công Cụ cho Doanh Nghiệp

Cập Nhật Thông Tin Liên Lạc

Để biết chắc quý vị sẽ nhận được thông tin mới nhất về cúp điện, các khoản tiền khuyến khích và trương mục của quý vị bằng cách cập nhật thông tin liên lạc của quý vị.

Cập Nhật Thông Tin của Quý Vị   >

Bật hoặc Tắt Dịch Vụ?

Nếu quý vị cần bật hoặc tắt dịch vụ cho doanh nghiệp, xin vui lòng gọi cho chúng tôi tại số 1-800-990-7788 và một đại diện sẽ giúp đỡ quý vị. Xin vui lòng cầm sẵn Bằng Lái Xe/Thẻ Căn Cước, Số An Sinh Xã Hội, và Mã Số Thuế.

Trả Hóa Đơn

Chúng tôi giúp cho việc trả hóa đơn trên mạng của quý vị nhanh chóng và dễ dàng. Xin chọn cách thức quý vị muốn trả hóa đơn, rồi không bao giờ phải nghĩ đến chuyện đó nữa.

Trả Hóa Đơn   >

Cảnh Báo Đáp Ứng Cung Cầu

Tải xuống ứng dụng của chúng tôi và sẽ là người đầu tiên biết được khi nào có Đáp Ứng Cung Cầu trong khu vực của quý vị.

Tải Xuống Ứng Dụng   >

Outage map

Tìm Thông Tin Cắt Điện?

Mục đích của chúng tôi là quý vị cần biết thông tin trong khi chúng tôi tận tâm cung cấp điện không bị cắt, phẩm chất tốt. Để xem những nơi cắt điện hiện tại, nhận thông tin mới nhất, và tìm tài nguyên, xin vui lòng ghé thăm Trung Tâm Cắt Điện.

Vào Trung Tâm Cắt Điện

Woman showing a piece of paper to a man who is sitting down.

Tìm Chuyên Gia theo Ngành Nghề

Từ chuyên gia điện và điện lạnh cho đến cố vấn cho cả tòa nhà, chúng tôi đã soạn một danh bạ các nhà thầu có thể giúp quý vị bảo toàn năng lượng và giảm chi phí.

Vào Trung Tâm Chuyên Gia theo Ngành Nghề

Web Content Viewer (JSR 286)