Web Content Viewer (JSR 286)

Gặp Gỡ Ban Điều Hành Thâm Niên của Chúng Tôi

Nhóm lãnh đạo đa dạng của chúng tôi chú trọng vào việc cung cấp dịch vụ điện an toàn, đáng tin cậy, và sạch hơn cho 14 triệu người dân California. Chúng tôi có truyền thống lâu đời về việc tìm ra những nhà lãnh đạo từ trong nội bộ, và sự lãnh đạo đáng tin cậy đã từng là điều ưu tiên của chúng tôi trong hơn 125 năm qua.

Ban Điều Hành ở Southern California Edison

Our Values

Trong mọi việc làm, chúng tôi đều hướng tới những giá trị tập thể.

  • Liêm Khiết
  • Xuất Sắc
  • Tôn Trọng
  • Cải Thiện Liên Tục
  • Tinh Thần Đoàn Kết

Sự Đa Dạng tại Nơi Làm Việc

Lực lượng lao động, khả năng lãnh đạo, và Hội Đồng Giám Đốc của chúng tôi phản ảnh sự đa dạng của Central và Southern California.

Đường Dây Trợ Giúp của Edison

Chương trình Đạo Đức & Hòa Hợp nhấn mạnh vào văn hóa nơi làm việc, là nơi hành xử có đạo đức, tuân theo pháp luật, và làm những điều đúng như chuẩn mực trong khi thực hiện các công việc hàng ngày. Chúng tôi có đường dây trợ giúp cho người có cổ phần, nhân viên, và những nhóm có trách nhiệm khác để nêu các mối lo ngại hoặc xin giúp ý kiến.

Chúng tôi có đường dây trợ giúp cho người có cổ phần, nhân viên, và những nhóm có trách nhiệm khác để nêu các mối lo ngại hoặc xin giúp ý kiến.

 

 

 

Web Content Viewer (JSR 286)