Web Content Viewer (JSR 286)

Cam Kết của Chúng Tôi với Sự Đa Dạng và Hòa Hợp

 

 

Đa Dạng trong Chúng Tôi Là Ai

Đa dạng là phần gắn kết chặt chẽ với chúng tôi là ai và chúng tôi hoạt động như thế nào. Các nhân viên của chúng tôi phản ảnh sự đa dạng phong phú của vùng central và Southern California, và chúng tôi đóng vai trò tích cực giữa các cộng đồng đa dạng quanh chúng tôi. Tại SCE, chúng tôi tin rằng sự đa dạng là sử dụng sức mạnh của mọi người, tạo sức mạnh cho mọi người, và quảng bá tinh thần con người.

Sự Đa Dạng về Lực Lượng Lao Động: Thống Kê

Hơn 13,600 nhân viên của chúng tôi số đông thuộc nhóm đa dạng, và mọi người đi làm ở đây ngày đầu tiên đều được huấn luyện về sự đa dạng. Đây là sơ lược về số nhân viên của chúng tôi vào năm 2014:

 • 56% nhân viên của chúng tôi là người thiểu số
 • 53% những người mới tuyển là người thiểu số
 • 46% các nhân viên được đắc cử là người thiểu số hoặc phụ nữ

Nhận Thức về Văn Hóa & Tiếp Ngoại

Nhóm Trợ Giúp Nhân Viên của chúng tôi là các tổ chức tình nguyện, do nhân viên lãnh đạo giúp quảng bá sự nhận thức về văn hóa tại nơi làm việc — và giúp chúng tôi tìm đến các cộng đồng đa dạng nơi mà các nhân viên của chúng tôi sống và làm việc.

 

Các Giải Thưởng & Tuyên Dương Mới Đây

Những thành tựu cũng như sự dẫn đầu về đa dạng là nguồn tự hào và cảm hứng cho chúng tôi.

50 Công Ty Hàng Đầu về Đa Dạng của DiversityInc (2014)

DiversityInc xếp hạng SCE (#2) trong danh sách chuyên môn của họ. “7 Hãng Tiện Ích Hàng Đầu Khu Vực trong Danh Sách Đa Dạng DiversityInc.” Các lãnh vực đáng chú ý bao gồm:

 • Nhóm Trợ Giúp Nhân Viên (ERG), do công ty tài trợ
 • Huấn luyện sự đa dạng
 • Nỗ lực từ thiện hướng đến các nhóm đa văn hóa
 • Các nỗ lực về tiếp thị/quảng cáo trên các phương tiện truyền thông đa văn hóa
 • Chương Trình Đa Dạng Hóa Nơi Cung Cấp
 • Các quyền lợi đa dạng khác nhau dành cho tất cả nhân viên

 

100 Sở Làm Hàng Đầu Ưu Tiên cho Quân Nhân theo G.I.JOBS (2014)

Các cựu quân nhân quân đội chiếm 6.2% tổng số nhân viên của chúng tôi. Chúng tôi được bao gồm trong danh sách bởi vì chúng tôi:

 • Nỗ lực tuyển dụng chiến lược
 • Hợp tác tích cực với các căn cứ quân sự địa phương
 • Nhóm trợ giúp nhân viên chú trọng vào nhóm quân nhân mới "Valor" của chúng tôi
 • Tiền lương và các quyền lợi ở mức cạnh tranh

Hispanic Business Tạp Chí 60 Công Ty Hàng Đầu Tốt Nhất về Sự Đa Dạng (2014)

SCE ranked #1 on this year’s list of Diversity companies.

SCE được xếp hạng #1 trong danh sách các công ty Đa Dạng trong năm nay.

 • Tuyển Dụng Đa Dạng
 • Tiếp Thị và Tìm Đến Cộng Đồng
 • Đa Dạng về Nơi Cung Cấp
 • Hội Đồng Giám Đốc, Lãnh Đạo & Nhân Sự

Chỉ Số Bình Đẳng Hợp Tác Chiến Dịch Nhân Quyền (2015)

Năm nay SCE đạt được sự đánh giá hàng đầu 100 phần trăm. -Tiêu chuẩn đánh giá như sau:

 • Chính sách không kỳ thị, huấn luyện đa dạng – khuynh hướng tình dục
 • Chính sách không kỳ thị, huấn luyện đa dạng & các quyền lợi – dạng giới tính và biểu hiện về phái tính
 • Các quyền lợi cho Người Phối Ngẫu
 • Đài thọ bảo hiểm sức khỏe bình đẳng

Latina Style 50 Báo Cáo (2014)

SCE được Latina Style Magazine bầu chọn là một trong số 50 Công Ty Hàng Đầu của Năm cho người Mỹ La Tinh làm việc ở Hoa Kỳ. Các lãnh vực đáng chú ý bao gồm:

 • Tổng số nhân viên Mỹ La Tinh ≥5%
 • Hiệp Hội Mỹ Gốc Mễ
 • Tuyển dụng qua phương tiện truyền thông Mỹ Gốc Mễ
 • Lực lượng lao động là phụ nữ

 

Web Content Viewer (JSR 286)