Web Content Viewer (JSR 286)

Quyết Tâm Bảo Vệ Môi Trường

Từ cách thức hoạt động hiện nay đến cách thức hoạch định cho tương lai, chúng tôi cam kết bảo vệ môi trường đồng thời cung cấp nguồn điện tin cậy, giá phải chăng. Sau nhiều năm, chúng tôi đã giúp hàng triệu người dân California tham gia vào việc bảo tồn điện qua chương trình tiết kiệm điện — nhờ đó mà giảm được khí thải và cải thiện phẩm chất không khí. Từ lâu chúng tôi đã từng là người dẫn đầu trên toàn quốc về năng lượng thiên nhiên, và hiện nay chúng tôi đang cung cấp năng lượng thiên nhiên nhiều hơn bao giờ hết — thực tế là, nhiều hơn bất cứ công ty tiện ích nào khác trên toàn quốc.

Hợp Tác để có Năng Lượng Thiên Nhiên cho Tương Lai

Chúng tôi quyết tâm cùng nhau làm việc để hướng đến chính sách năng lượng trường tồn giúp giữ được nguồn năng lượng đáng tin cậy và có giá phải chăng cho tất cả mọi người.

Nơi Sinh Sống Tốt cho Sinh Vật Biển tại Địa Phương

Vỉa tảo biển đá ngầm nhân tạo rộng 174 mẫu này ở ngoài khơi bờ biển Phía Nam California là một đề án môi sinh lớn nhất trong loại này ở Hoa Kỳ.

Dẫn Đầu Toàn Quốc về Tiết Kiệm Năng Lượng

Chúng tôi đang giúp hàng triệu gia đình và doanh nghiệp bảo tồn qua việc tiết kiệm năng lượng, và cùng nhau chúng tôi đang cố gắng giảm khí thải nhà kiếng.

Năng Lượng Thiên Nhiên

Từ việc giúp quý vị sử dụng năng lượng mặt trời ở nhà, đến mở rộng hạ tầng cơ sở để chúng tôi có thể cung cấp thêm điện năng thiên nhiên từ gió và năng lượng mặt trời cho quý vị, chúng tôi quyết tâm hướng đến năng lượng thiên nhiên trong tương lai cho California.

Phẩm Chất Không Khí & Nước

California hết sức cố gắng để cải thiện phẩm chất không khí và nước, và chúng tôi cũng vậy.

Giúp Khách Hàng Tiết Kiệm Điện, Tiết Kiệm Tiền, và Giúp Ích cho Môi Trường

SCE quản lý một trong những danh mục các chương trình và dịch vụ tiết kiệm điện lớn nhất trên toàn quốc giúp các khách hàng tiết kiệm điện và tiền bạc. Trong suốt năm năm qua SCE đã hợp tác với các khách hàng để tiết kiệm được gần 7.6 tỷ kWh, số lượng điện đủ để cung cấp cho hơn 1.1 triệu gia đình trong một năm. Sự tiết kiệm này giúp giảm bớt 3.2 triệu tấn khí thải GHG, tương đương với giảm 684,000 chiếc xe hơi chạy trên đường.

Web Content Viewer (JSR 286)