Web Content Viewer (JSR 286)

Khuyến Khích Tiết Kiệm Điện trong Hơn 25 Năm

Các Chương Trình Tiết Kiệm Điện Được Giải Thưởng

Năm 2014 SCE được Bộ Năng Lượng Hoa Kỳ và Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường trao Giải Thưởng Bền Bỉ Xuất Sắc của ENERGY STAR® cho sự mẫu mực trong việc hợp tác với khách hàng để tiết kiệm năng lượng nhờ hiệu năng. Giải thưởng này tượng trưng cho danh dự cao nhất của ENERGY STAR, và đánh dấu lần thứ 13 SCE nhận được sự tuyên dương này của quốc gia:

Mở Nhiều Show Less

Tìm hiểu thêm về hơn 100 chương trình tiết kiệm điện của chúng tôi.

Giảm Khí Thải Nhà Kiếng

Trong suốt năm năm qua SCE đã hợp tác với khách hàng để tiết kiệm được gần 7.6 tỷ kWh, lượng điện đủ để cung cấp cho hơn 1.1 triệu gia đình trong một năm. Sự tiết kiệm này giúp giảm 3.2 triệu tấn khí thải GHG, tương đương với giảm 684,000 chiếc xe chạy trên đường.

Đồng Hồ Điện Tự Động & Những Chọn Lựa Năng Lượng Khôn Ngoan

Tiết kiệm điện đạt được nhờ có kỹ thuật đồng hồ điện tự động dự kiến sẽ giúp giảm 365,000 tấn khí thải nhà kiếng và chất ô nhiễm gây ra sương mù mỗi năm — tương đương với giảm 79,000 chiếc xe chạy trên đường mỗi năm. Đồng hồ điện tự động và dụng cụ mới sử dụng trên trang mạng của chúng tôi có thể giúp quý vị thực hiện những sự thay đổi tại nhà trong doanh nghiệp của quý vị để tiết kiệm được nhiều hơn.

Web Content Viewer (JSR 286)