Web Content Viewer (JSR 286)

Học Bổng của Edison & Những Học Bổng Khác

Học Bổng của Edison

Chương trình Học Bổng của Edison giúp các học sinh trong vùng phục vụ của Southern California Edison tiếp tục học tập các môn khoa học, kỹ nghệ, kỹ thuật và toán (STEM). Mỗi học bổng trị giá $40,000 và cấp trong 4 năm.

Chương trình Học Bổng của Edison được tài trợ hoàn toàn bởi các nhà đầu tư của Edison International, chứ không phải từ tiền trả hóa đơn tiện ích của khách hàng, và đó là một phần trong quyết tâm là công dân dẫn đầu của chúng tôi. Con của nhân viên làm việc tại Edison International và các chi nhánh không được hợp lệ để xin Học Bổng của Edison.

Học bổng cho Sinh Viên Gốc Latin

Chúng tôi hợp tác với TELACU để giúp các sinh viên gốc Latin thuộc thế hệ đầu, có lợi tức thấp vượt qua những khó khăn lớn và đạt được thành công trong học vấn.

Trợ Giúp Những Nỗ Lực của UNCF tại Địa Phương

Chúng tôi hợp tác với Quỹ Đại Học United Negro (UNCF) để cấp học bổng cho sinh viên thiểu số ở địa phương là những người không thể học đại học nếu không được giúp đỡ.

Khuyến Khích Sinh Viên Người Mỹ Da Đỏ

Chúng tôi hợp tác với Walking Shield để giúp hướng dẫn từng bước cho thanh thiếu niên và gia đình của các em tiếp tục học lên cao. Chương trình “The Journey to College” có các buổi hội thảo về chuẩn bị vào đại học và dịch vụ cố vấn đại học.

Học bổng cho Sinh Viên Á Châu & Đảo Thái Bình Dương

Chúng tôi hợp tác với Quỹ Học Bổng Người Mỹ Gốc Á & Đảo Thái Bình Dương (APIASF) để giúp những sinh viên có lợi tức thấp được học đại học. Gần 60% những người nhận học bổng là người đầu tiên trong gia đình các em được vào đại học.

Huấn Luyện & Giáo Dục về Năng Lượng Ổn Định & Năng Lượng Sạch

Chúng tôi làm việc với các nơi cộng tác trong khắp tiểu bang, giúp tạo dựng nên một California tiết kiệm năng lượng và hiểu biết về năng lượng hơn. Từ việc khuyến khích các sinh viên trẻ làm người bênh vực cho việc quản lý năng lượng khôn ngoan hơn ở nhà, trường học, và cộng đồng, đến việc chuẩn bị cho những người mới trưởng thành làm việc trong lãnh vực tiết kiệm năng lượng, các chương trình giáo dục của chúng tôi được soạn để giúp đáp ứng những mục tiêu về năng lượng sạch của California.

Trường Học Bảo Vệ Môi Sinh (K-12)

Bắt đầu từ những học sinh nhỏ tuổi nhất trong vùng, chương trình Trường Học Bảo Vệ Môi Sinh có những sinh hoạt tương tác, học tập từ thực tế để giáo dục cho học sinh về năng lượng và sự liên quan của nó với môi sinh. Những buổi sinh hoạt khuyến khích bảo tồn năng lượng, khích lệ nghề nghiệp bảo vệ môi sinh, và tác động đến học sinh, giáo viên, và nhân viên trường học để trở thành những nhà giáo dục về năng lượng và ủng hộ việc tiết kiệm năng lượng ở trường học, ở nhà, và trong cộng đồng. Sau cùng chương trình này giúp các khu học chánh tiết kiệm chi phí năng lượng.

Quản Lý Năng Lượng PEAK (Lớp 3-7)

Chương trình giáo dục toàn diện, dựa vào tiêu chuẩn PEAK của Liên Minh Năng Lượng được lập ra hầu cho học sinh tiểu học và trung học cấp hai hiểu biết để quản lý việc sử dụng năng lượng ở nhà, ở trường, và trong cộng đồng của các em. Qua việc học tập từ thực tế, học sinh được khuyến khích đưa ra quyết định để tạo nên một thế giới bền vững và hướng dẫn những người khác sử dụng năng lượng khôn ngoan.
 

Living Wise (Lớp 6)

Chương trình đoạt giải thưởng này giúp gây dựng khả năng và sự hiểu biết về tiết kiệm năng lượng cho các gia đình California thông qua giáo dục cho những học sinh lớp sáu. Những giáo viên thích hợp được cung cấp tài liệu bao gồm bộ dụng cụ để lượng định năng lượng tiết kiệm được cho mỗi học sinh mang về nhà. Sự kết hợp giữa những sinh hoạt trong lớp và bài tập về nhà để học sinh hướng dẫn cho gia đình việc phối kiểm và tân trang nhà cửa. Living Wise là sự hợp tác giữa chúng tôi, Southern California Gas Company, và các hãng cung cấp nước.

Web Content Viewer (JSR 286)