Web Content Viewer (JSR 286)

Hoạt Động Từ Thiện của Công Ty & Sự Cống Hiến của Nhân Viên

Sự Cống Hiến của Nhân Viên

Qua chương trình vận động hàng năm của chúng tôi và những nỗ lực khác do nhân viên lãnh đạo, nhân viên của chúng tôi ủng hộ những công việc lợi ích cho thanh thiếu niên, người cao niên, người khuyết tật, và người có lợi tức thấp ở các cộng đồng địa phương. Trong năm 2014, chúng tôi đã quyên được hơn 2.6 triệu Mỹ Kim đóng góp từ thiện để tạo lợi ích cho hàng ngàn tổ chức hợp tác bất vụ lợi.

Sự cống hiến của nhân viên Edison >

Nhân Viên Làm Việc Thiện Nguyện

Sự cống hiến của nhân viên còn bao gồm việc tình nguyện, và năm ngoái nhân viên và hưu trí chúng tôi đã cống hiến 192,000 giờ làm việc để giúp gây dựng và đoàn kết những cộng đồng ở nơi họ sinh sống và làm việc. Công ty chính của chúng tôi, Edison International, tuyên dương sự tận tâm của họ đối với công việc thiện nguyện bằng những sáng kiến như quyên góp cho những cơ quan bất vụ lợi do họ chọn.

Bốn Lãnh Vực Ưu Tiên Cống Hiến

Lãnh Vực Cống Hiến: Giáo Dục

Edison International, công ty chính của chúng tôi, yểm trợ cho những chương trình giáo dục chú trọng vào khoa học, kỹ nghệ, kỹ thuật, và toán (STEM) ở bậc trung học cấp hai, cấp ba, và đại học, bao gồm dạy kèm, trau dồi kiến thức, học bổng, và các chương trình vào đại học. Chúng tôi còn yểm trợ cho chương trình giáo dục nghệ thuật ở bậc trung học cấp hai và cấp ba.

Edison Yểm Trợ cho Giáo Dục >
Các ưu tiên tài trợ của chúng tôi >
Những quy định về điều kiện hợp lệ >
Cách nộp đơn >

Lãnh Vực Cống Hiến: Môi Trường

Edison International, công ty chính của chúng tôi, yểm trợ cho những chương trình giáo dục và khuyến khích công chúng tham gia vào việc gìn giữ và bảo tồn môi trường lành mạnh, chú trọng vào những chương trình hướng đến các học sinh trung học cấp hai, cấp ba, sinh viên đại học, và cả người lớn.

Edison Yểm Trợ cho Giáo Dục >
Các ưu tiên tài trợ của chúng tôi >
Những quy định về điều kiện hợp lệ >
Cách nộp đơn >

Lãnh Vực Cống Hiến: An Toàn Công Cộng & Chuẩn Bị

Edison International, công ty chính của chúng tôi, yểm trợ cho những chương trình giáo dục chú trọng vào việc chuẩn bị ứng phó với tình huống khẩn cấp và an toàn về điện.

Edison Yểm Trợ cho An Toàn Công Cộng & Chuẩn Bị >
Các ưu tiên tài trợ của chúng tôi >
Những quy định về điều kiện hợp lệ >
Cách nộp đơn >

Lãnh Vực Cống Hiến: Sự Tham Gia của Người Dân

Edison International, công ty chính của chúng tôi, yểm trợ cho những chương trình phát triển sự lãnh đạo và hướng dẫn, giúp cựu quân nhân tìm việc làm, và sự tham gia của cộng đồng.

Edison Yểm Trợ cho Sự Tham Gia của Người Dân >
Các ưu tiên tài trợ của chúng tôi >
Những quy định về điều kiện hợp lệ >
Cách nộp đơn >

Web Content Viewer (JSR 286)