Web Content Viewer (JSR 286)

Tặng 20 Triệu Mỹ Kim cho Cộng Đồng

Hơn 125 năm qua, chúng tôi đã giúp xây dựng những cộng đồng vững mạnh trong khắp vùng Southern California và Central California. Sử dụng ngân khoản có được từ những người có cổ phần trong công ty chính, Edison International, chúng tôi đóng góp cho các tổ chức địa phương giúp đáp ứng nhiều nhu cầu cho các cộng đồng đa dạng của chúng ta.

Tại Edison, sự hiến tặng của chúng tôi được chú trọng vào những vấn đề quan trọng và cấp bách như giáo dục, môi trường, an toàn công cộng & chuẩn bị đối phó với tình huống khẩn cấp, và sự tham gia của người dân.

Hỗ Trợ các Cộng Đồng Đa Dạng

Cam kết của chúng tôi bao gồm hỗ trợ cho các doanh nghiệp do phụ nữ, người thiểu số, và cựu quân nhân khuyết tật làm chủ. Chúng tôi đã chứng minh điều này trong hơn 30 năm, qua nhiều nỗ lực cung cấp của chúng tôi. Trong khoảng thời gian đó, chúng tôi đã chi hơn 9 tỷ Mỹ Kim cho các “doanh nghiệp đa dạng” (DBE) này — và trở thành công ty tiện ích đầu tiên chỉ cung cấp điện đạt mức hơn 1 tỷ Mỹ Kim chi cho DBE hằng năm.

An Toàn Công Cộng và Chuẩn Bị

Các chuyên gia đều đồng ý rằng: lập kế hoạch trước cho thiên tai có thể giúp cải thiện đáng kể khả năng kiểm soát những tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Chúng tôi tin rằng giáo dục và huấn luyện về việc chuẩn bị đối phó với tình huống khẩn cấp là cách quan trọng để giữ cho người thân của chúng ta và cộng đồng được an toàn. Là đối tác sáng lập của sáng kiến PrepareSoCal của Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ, chúng tôi khuyên tất cả mọi người nên Chuẩn Bị Dụng Cụ, Lập Kế Hoạch, và Cập Nhật Thông Tin.

Web Content Viewer (JSR 286)