Web Content Viewer (JSR 286)

Tặng 20 Triệu Mỹ Kim cho Cộng Đồng

Hơn 125 năm qua, chúng tôi đã giúp xây dựng những cộng đồng vững mạnh trong khắp vùng Southern California và Central California. Sử dụng ngân khoản có được từ những người có cổ phần trong công ty chính, Edison International, chúng tôi đóng góp cho các tổ chức địa phương giúp đáp ứng nhiều nhu cầu cho các cộng đồng đa dạng của chúng ta.

Tại Edison, sự hiến tặng của chúng tôi được chú trọng vào những vấn đề quan trọng và cấp bách như giáo dục, môi trường, an toàn công cộng & chuẩn bị đối phó với tình huống khẩn cấp, và sự tham gia của người dân.

Hỗ Trợ các Cộng Đồng Đa Dạng

Cam kết của chúng tôi bao gồm hỗ trợ cho các doanh nghiệp do phụ nữ, người thiểu số, và cựu quân nhân khuyết tật làm chủ. Chúng tôi đã chứng minh điều này trong hơn 30 năm, qua nhiều nỗ lực cung cấp của chúng tôi. Trong khoảng thời gian đó, chúng tôi đã chi hơn 9 tỷ Mỹ Kim cho các “doanh nghiệp đa dạng” (DBE) này — và trở thành công ty tiện ích đầu tiên chỉ cung cấp điện đạt mức hơn 1 tỷ Mỹ Kim chi cho DBE hằng năm.

An Toàn Công Cộng và Chuẩn Bị

Các chuyên gia đều đồng ý rằng: lập kế hoạch trước cho thiên tai có thể giúp cải thiện đáng kể khả năng kiểm soát những tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Chúng tôi tin rằng giáo dục và huấn luyện về việc chuẩn bị đối phó với tình huống khẩn cấp là cách quan trọng để giữ cho người thân của chúng ta và cộng đồng được an toàn. Là đối tác sáng lập của sáng kiến PrepareSoCal của Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ, chúng tôi khuyên tất cả mọi người nên Chuẩn Bị Dụng Cụ, Lập Kế Hoạch, và Cập Nhật Thông Tin.

Edison Scholars Scholarships

Edison Scholars recognizes students who want to be makers of tomorrow – the dreamers, inventors, guardians and pioneers. Each year, Edison International awards $40,000 scholarships to 30 high school seniors who want to make a difference by studying science, technology, engineering or math (STEM).

Learn more about Edison Scholars >

Public Safety and Emergency Preparedness

The next big earthquake could hit California at any minute, potentially causing major disruptions to the lives of millions. Being prepared could mean the difference between life or death, and we’re partnering with the American Red Cross to PrepareSoCal for the worst.

Learn more about how we help communities prepare for disaster >

Civic Engagement

We recognize life isn’t always easy. Times get tough and we support programs offering ways to help pay electric bills, transition veterans into the workplace, and mentor underserved communities to help them thrive and make positive contributions to our communities.

Learn more about our support for underserved communities >

Employee Giving

Our employees passionately believe in their communities. We have a culture of giving back, and employees donate millions of dollars and volunteer hours every year to local nonprofits, schools, and the Energy Assistance Fund to help make a lasting difference.

Learn more about our employee culture of giving back >

Web Content Viewer (JSR 286)