Web Content Viewer (JSR 286)

Tặng 20 Triệu Mỹ Kim cho Cộng Đồng

Hơn 125 năm qua, chúng tôi đã giúp xây dựng những cộng đồng vững mạnh trong khắp vùng Southern California và Central California. Sử dụng ngân khoản có được từ những người có cổ phần trong công ty chính, Edison International, chúng tôi đóng góp cho các tổ chức địa phương giúp đáp ứng nhiều nhu cầu cho các cộng đồng đa dạng của chúng ta.

Tại Edison, sự hiến tặng của chúng tôi được chú trọng vào những vấn đề quan trọng và cấp bách như giáo dục, môi trường, an toàn công cộng & chuẩn bị đối phó với tình huống khẩn cấp, và sự tham gia của người dân.

Hỗ Trợ các Cộng Đồng Đa Dạng

Cam kết của chúng tôi bao gồm hỗ trợ cho các doanh nghiệp do phụ nữ, người thiểu số, và cựu quân nhân khuyết tật làm chủ. Chúng tôi đã chứng minh điều này trong hơn 30 năm, qua nhiều nỗ lực cung cấp của chúng tôi. Trong khoảng thời gian đó, chúng tôi đã chi hơn 9 tỷ Mỹ Kim cho các “doanh nghiệp đa dạng” (DBE) này — và trở thành công ty tiện ích đầu tiên chỉ cung cấp điện đạt mức hơn 1 tỷ Mỹ Kim chi cho DBE hằng năm.

An Toàn Công Cộng và Chuẩn Bị

Các chuyên gia đều đồng ý rằng: lập kế hoạch trước cho thiên tai có thể giúp cải thiện đáng kể khả năng kiểm soát những tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Chúng tôi tin rằng giáo dục và huấn luyện về việc chuẩn bị đối phó với tình huống khẩn cấp là cách quan trọng để giữ cho người thân của chúng ta và cộng đồng được an toàn. Là đối tác sáng lập của sáng kiến PrepareSoCal của Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ, chúng tôi khuyên tất cả mọi người nên Chuẩn Bị Dụng Cụ, Lập Kế Hoạch, và Cập Nhật Thông Tin.

Community Choice Aggregation

Quan tâm đến việc cung cấp dịch vụ của CCA?

Cách Nộp Đơn Xin Trợ Cấp hoặc Tài Trợ Cộng Đồng

Edison International tặng cho cộng đồng số tiền trợ cấp lên đến $5,000 cho các tổ chức bất vụ lợi sở hữu các chương trình hỗ trợ các ưu tiên tài trợ của chúng tôi. Đơn xin tài trợ được chấp nhận vào tháng Ba và tháng Sáu.

Trong Cộng Đồng của Quý Vị

Chúng tôi hợp tác với các tổ chức bất vụ lợi và tôn giáo tại địa phương để tìm đến với những cộng đồng không được phục vụ đầy đủ trong Diễn Đàn Cộng Đồng của chúng tôi.

Tặng Máy Điện Toán Miễn Phí cho Các Trường Học & Tổ Chức

Công ty chính của chúng tôi, Edison International, tặng máy điện toán cho các cơ quan bất vụ lợi và trường học.

Quảng Cáo trên TV về An Toàn và Chuẩn Bị

Điều quan trọng là phải tránh xa các đường dây điện. Đoạn quảng cáo trên TV dài 30 giây của chúng tôi chia sẻ sự nhắc nhở này bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Đại Hàn, và tiếng Hoa.

Web Content Viewer (JSR 286)