Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi.

Mã Bưu Chánh Cảnh Báo

Nhận thông báo PSPS

Có một số cách để quý vị có thể nhận được thông báo PSPS (cắt điện vì an toàn công cộng). Dưới đây là một số lựa chọn để ghi danh nhận thông báo PSPS, bao gồm sử dụng địa chỉ hoặc mã bưu chánh của quý vị:

Thông Báo qua Mã Bưu Chánh

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Sử dụng mã bưu chánh của quý vị để nhận thông báo PSPS trong khu vực của quý vị qua email, tin nhắn hoặc thư thoại. Những thông báo này rất hữu ích khi quý vị muốn được cập nhật thông tin cho mã bưu chánh khác với nơi cư trú chính của quý vị. Xin lưu ý rằng quý vị sẽ phải chịu phí tin nhắn và dữ liệu tiêu chuẩn tùy theo hãng điện thoại của quý vị.

 

Thông Báo cho Khách Hàng của SCE

Already have an account with us? You can sign-up for outage and PSPS alerts for your specific address, as well as manage your alerts and alert preferences. You can also choose to receive your alerts via email, text, or voice mail.

 

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Thông Báo qua Nextdoor


Quý vị cũng có thể ghi danh theo dõi Nextdoor và nhận thông báo cắt điện PSPS.

Hỏi Đáp