Hỗ Trợ Cháy Rừng
Nếu quý vị bị ảnh hưởng trong trận cháy rừng gần đây và cần được giúp đỡ, xin vui lòng vào trang mạng của chúng tôi. Để biết tin tức mới nhất về tình trạng cháy rừng kịp thời và chính xác cùng các nguồn trợ giúp an toàn, xin vui lòng vào trang Trung Tâm Hỗ Trợ.
PSPS Update
Customers in SCE service area may be affected by Public Safety Power shutoffs. More information is available at sce.com/psps.

Cảnh Báo Cắt Điện vì An Toàn Công Cộng

Nhận Cảnh Báo PSPS

Có một số cách để quý vị có thể nhận cảnh báo cắt điện PSPS. Dưới đây là một số lựa chọn để đăng ký nhận cảnh báo PSPS, bao gồm sử dụng địa chỉ hoặc mã bưu chính của quý vị:

Cảnh Báo qua Mã Bưu Chính

 
Cảnh Báo bằng Văn Bản
 
Để đăng ký, soạn tin nhắn "ENROLL" gửi 28954.
 
Expose as Block
No
Expose as Block
No
 
Cảnh Báo bằng Giọng Nói
 
Để đăng ký nhận cảnh báo bằng giọng nói,
1-855-549-3800.
Expose as Block
No
Expose as Block
No
 
Cảnh Báo bằng Email
 
Để đăng ký nhận cảnh báo bằng email,
hãy bấm vào đây.
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Sử dụng mã bưu chính của quý vị để nhận cảnh báo PSPS trong khu vực của quý vị qua email, tin nhắn văn bản hoặc thư thoại. Những cảnh báo này rất hữu ích khi quý vị muốn được cập nhật thông tin cho mã bưu chính khác với nơi ở chính của quý vị. Xin lưu ý rằng các mức phí dữ liệu và tin nhắn tiêu chuẩn sẽ được áp dụng.

 

Cảnh Báo Khách Hàng của SCE

Quý vị đã có tài khoản với chúng tôi? Quý vị có thể đăng ký nhận cảnh báo cắt điện và PSPS cho địa chỉ cụ thể của mình, cũng như quản lý các cảnh báo và tùy chọn cảnh báo. Quý vị cũng có thể chọn nhận cảnh báo của mình bằng email, văn bản hoặc hộp thư thoại.

 

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Cảnh Báo qua Nextdoor


Quý vị cũng có thể đăng ký Nextdoor và nhận cảnh báo về cắt điện PSPS.

Cảnh Báo An Toàn Công Chúng Của Google​


Những cảnh báo này được gửi qua ứng dụng Google hoặc thiết bị Android của quý vị. Để quản lý Cảnh Báo An Toàn Công Chúng Của Google, hãy nhấp vào đây.

Cảnh Báo Cộng Đồng Của Nixle​


Các cảnh báo này được phân phối bởi Nixle, một Dịch Vụ Thông Tin Cộng Đồng bên thứ ba cho phép quý vị đăng ký nhận thông tin cập nhật từ các cơ quan và tổ chức cộng đồng được ủy quyền. Để quản lý cảnh báo, hãy nhấp vào đây.​

Các Câu Hỏi Thường Gặp