Chương Trình Pin Dự Phòng Cho Chăm Sóc Quan Trọng

""

Chương Trình Ắc Quy Dự Phòng Cho Chăm Sóc Quan Trọng

Ưu tiên cung cấp nguồn điện đáng tin cậy và giữ an toàn cho khách hàng. Chúng tôi cam kết giúp các hộ gia đình có nhu cầu sử dụng các thiết bị y tế chạy bằng điện sẵn sàng cho trường hợp cúp điện đột xuất. Chương trình ắc quy dự phòng cho Chăm sóc Quan trọng (CCBB) của chúng tôi cung cấp cho bạn bình ắc quy dự phòng di động miễn phí để cung cấp năng lượng cho các thiết bị y tế của bạn trong trường hợp cúp điện. Và, nếu cúp điện là trường hợp khẩn cấp buộc bạn phải sơ tán, nguồn điện tạm thời di động này có thể giúp ích trong khi bạn di dời đến nơi an toàn.

Expose as Block
No

Ai đủ điều kiện tham gia Chương trình CCBB? *

Bạn có thể được đánh giá sơ bộ nếu bạn cư trú trong các khu vực có nguy cơ hỏa hoạn cao và cũng:

  • Đăng ký tham gia chương trình Medical Baseline, đòi hỏi phải thường xuyên sử dụng thiết bị y tế chạy bằng điện hoặc thiết bị y tế đủ tiêu chuẩn khác

Và...

  • Đã đăng ký tham gia chương trình Giá biểu năng lượng thay thế của California (CARE) hoặc chương trình Hỗ trợ giá năng lượng cho gia đình (FERA). Tìm hiểu thêm >

Chương trình CCBB bao gồm những gì?

Cùng với bình ắc quy dự phòng năng lượng sạch di động, có thể sạc lại, chương trình cung cấp một bộ tấm điện năng lượng mặt trời để có thêm khả năng sạc. Ắc quy có nhiều kích cỡ khác nhau để cung cấp nguồn điện tạm thời cho các thiết bị y tế quan trọng và cùng với các tấm năng lượng mặt trời, được phân phối và lắp đặt miễn phí cho những khách hàng đủ điều kiện. Tất cả các bình ắc quy đều được bảo hành 3 năm.

Ắc quy sạc dự phòng hỗ trợ những thiết bị y tế nào?

Tùy thuộc vào kích thước của ắc quy, nguồn điện dự phòng tạm thời có thể được cung cấp cho các thiết bị như máy phun sương, bộ sạc cho xe lăn có động cơ, mặt nạ phòng độc, máy thở hoặc các thiết bị y tế khác. Xem danh sách các thiết bị y tế đủ tiêu chuẩn.

Chương trình CCBB hoạt động như thế nào?

Nhà thầu được chấp thuận của chúng tôi sẽ trao đổi với bạn qua điện thoại để xác minh điều kiện hội đủ của bạn, xác định kích thước ắc quy phù hợp cho (các) thiết bị y tế hiện tại của bạn và sắp xếp một cuộc hẹn để giao hàng. Giống như bình ắc quy, việc phân phối và thiết lập - bao gồm việc xem xét hoạt động đơn giản và chăm sóc của thiết bị - được cung cấp miễn phí cho bạn.

Đừng bỏ lỡ cơ hội này.

Nếu bạn nhận được một lá thư qua đường bưu điện, bạn có thể được đánh giá sơ bộ cho chương trình này. Gọi cho nhà thầu địa phương của bạn được liệt kê trong thư. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chương trình, hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-800-736-4777.

Không đủ điều kiện cho CCBB?

Tìm hiểu thêm về các chương trình chăm sóc khách hàng mà chúng tôi cung cấp cho những khách hàng đủ điều kiện bao gồm các giải pháp điện dự phòngkhoản hoàn tiền cho các giải pháp điện di động và máy phát điện.

Tìm hiểu thêm về các công cụ, tài nguyên và chương trình khác.

* Chương trình Ắc quy Dự phòng cho Chăm sóc Quan trọng được tài trợ bởi những người thanh toán dịch vụ tiện ích California và được quản lý bởi Southern California Edison dưới sự bảo trợ của Ủy ban Tiện ích Công cộng California. Các giới hạn và hạn chế bổ sung của chương trình có thể được áp dụng. Dịch vụ có thể không có sẵn ở tất cả các khu vực. Các dịch vụ được cung cấp trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước cho đến khi khoản tài trợ được sử dụng hết hoặc chương trình bị ngừng. Chương trình có thể được sửa đổi hoặc chấm dứt mà không cần thông báo trước. Người tiêu dùng California không có nghĩa vụ phải mua bất kỳ dịch vụ tính phí đầy đủ nào hoặc các dịch vụ khác không được tài trợ bởi chương trình này. Chương trình này dành cho cả chủ nhà và người thuê nhà. Người thuê nhà có thể được yêu cầu phải có sự cho phép bằng văn bản của chủ tài sản trước khi dịch vụ được cung cấp.