Sự Kiện An Toàn Cộng Đồng

Tham Gia Cuộc Họp An Toàn Cộng Đồng với Chúng Tôi

Vì California tiếp tục có mùa cháy rừng quanh năm, chúng tôi muốn đảm bảo các cộng đồng có được đầy đủ thông tin và sẵn sàng khi chúng tôi thực hiện Kế Hoạch Giảm Thiểu Cháy Rừng. Hãy tham gia một trong các cuộc họp trực tiếp qua mạng của chúng tôi, nơi quý vị có thể nghe các chuyên gia nói về việc chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp, đặt câu hỏi và tham gia thảo luận.

Các cuộc họp này cung cấp cho cộng đồng thông tin về quy trình Cắt Điện vì An Toàn Công Cộng của chúng tôi. Quý vị sẽ được nghe về cách chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp và có cái nhìn tổng quan về các chương trình và dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

SẮP DIỄN RA 

NGÀY & GIỜ

MÔ TẢ

CHI TIẾT

Tuesday, May 10, 2022 6:00-7:30p Online livestream for Los Angeles County Registration
Thursday, May 12, 2022 6:00-7:30p Online livestream Riverside County Registration
Tuesday, May 17, 2022 6:00-7:30p Online livestream Ventura County Registration
Thursday, May 19, 2022 6:00-7:30p Online livestream San Bernardino County  Registration
Tuesday, May 24, 2022 6:00-7:30p Online livestream Orange County Registration
Thursday, May 26, 2022 6:00-7:30p Online livestream Kern County Registration
Tuesday, May 31, 2022 6:00-7:30p Online livestream Inyo/Mono County Registration 
Thursday, June 2, 2022 6:00-7:30p Online livestream Fresno/Madera/Tulare/Tuolumne County Registration 
Tuesday, June 7, 2022 6:00-7:30p Online livestream Santa Barbara County Registration
Thursday, June 9, 2022 6:00-7:30p Online livestream American Sign Language   Registration

 

*Mọi người đều có thể tham dự các cuộc họp này, nhưng chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cụ thể cho mỗi cộng đồng.

Expose as Block
No

Tham dự cuộc họp PowerTalk để tìm hiểu về các dạng cắt điện khác nhau, bao gồm Kế Hoạch Giảm Nhẹ Hậu Quả Cháy Rừng của SCE và các tác động của COVID-19.

Khách hàng thương mại

Ngày giờ

Mô tả

Phúc Đáp Tại Đây

There are no upcoming dates scheduled at this time. 

   

 

Khách hàng dân cư

Ngày giờ

Mô tả

Phúc Đáp Tại Đây

There are no upcoming dates scheduled at this time. 

   
Expose as Block
No

Chúng tôi hợp tác với các tổ chức phi lợi nhuận trên toàn khu vực để tổ chức các buổi sinh hoạt giúp quý vị chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống khẩn cấp.

NGÀY & GIỜ

MÔ TẢ

CHI TIẾT

Không có sự kiện nào được lên lịch vào thời điểm này

 

 

Expose as Block
No

Các Cuộc Họp Trước Đây

Bộ Công Cụ Tiếp Cận Các Tổ Chức Dựa Trên Cộng Đồng (CBO)

""

Các Tổ Chức Dựa Trên Cộng Đồng (CBO) đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho các cộng đồng và chuẩn bị cho các vụ cháy rừng. Bộ công cụ cung cấp các tài liệu để giúp nâng cao nhận thức về các chương trình khách hàng của SCE và các nguồn lực để giảm thiểu cháy rừng và PSPS.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Các Câu Hỏi Thường Gặp