Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Các Buổi Sinh Hoạt An Toàn Cộng Đồng

Tham Gia Cuộc Họp An Toàn Cộng Đồng với Chúng Tôi

Vì California tiếp tục có mùa cháy rừng quanh năm, chúng tôi muốn đảm bảo các cộng đồng có được đầy đủ thông tin và sẵn sàng khi chúng tôi thực hiện Kế Hoạch Giảm Thiểu Cháy Rừng. Hãy tham gia một trong các cuộc họp trực tiếp qua mạng hoặc cuộc họp trực tiếp của chúng tôi, nơi quý vị có thể nghe các chuyên gia nói về việc chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp, đặt câu hỏi và tham gia thảo luận.

Các cuộc họp này cung cấp cho cộng đồng thông tin về quy trình Cắt Điện vì An Toàn Công Cộng của chúng tôi. Quý vị sẽ được nghe về cách chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp và được giới thiệu tổng quát về các chương trình và dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

SẮP TỚI

NGÀY & GIỜ

MÔ TẢ

CHI TIẾT

Tháng Bảy, 2020
6 giờ tối – 7 giờ 30 tối
Truyền phát trực tiếp qua mạng cho Mời quý vị vào xem lại sau để biết thông tin cập nhật

TRƯỚC ĐÂY

NGÀY & GIỜ

MÔ TẢ

CHI TIẾT

25 Tháng Sáu, 2020
6 giờ tối – 7 giờ 30 tối
Truyền phát trực tiếp qua mạng cho Santa Clarita Thăm Dò Ý Kiến Sau Cuộc Họp
Xem Video
24 Tháng Bảy, 2020
6 giờ tối – 7 giờ 30 tối
Truyền phát trực tiếp qua mạng cho Tehachapi & Lake Isabella Thăm Dò Ý Kiến Sau Cuộc Họp
Xem Video
18 Tháng Sáu, 2020
6 giờ tối – 7 giờ 30 tối
Truyền phát trực tiếp qua mạng cho Chatsworth Thăm Dò Ý Kiến Sau Cuộc Họp
Xem Video
16 Tháng Sáu, 2020
6 giờ tối – 7 giờ 30 tối
Truyền phát trực tiếp qua mạng cho
Mammoth Lakes, Mono County Unincorporated Areas, and Inyo County
Thăm Dò Ý Kiến Sau Cuộc Họp
Xem Video

10 Tháng Sáu, 2020
6 giờ tối – 7 giờ 30 tối

Truyền phát trực tiếp qua mạng cho Cabazon

Thăm Dò Ý Kiến Sau Cuộc Họp
Xem Video

27 Tháng Năm, 2020
6 giờ tối – 7 giờ 30 tối

Truyền phát trực tiếp qua mạng cho Santa Paula, Fillmore, và Unincorporated Areas

Thăm Dò Ý Kiến Sau Cuộc Họp
Xem Video

21 Tháng Năm, 2020
6 giờ tối – 7 giờ 30 tối

Truyền phát trực tiếp qua mạng cho toàn thể cộng đồng

Thăm Dò Ý Kiến Sau Cuộc Họp
Xem Video

19 Tháng Năm, 2020
6 giờ tối – 7 giờ 30 tối

Truyền phát trực tiếp qua mạng cho Acton và Agua Dulce

Thăm Dò Ý Kiến Sau Cuộc Họp
Xem Video

13 Tháng Năm, 2020
6 giờ tối – 7 giờ 30 tối

Truyền phát trực tiếp qua mạng cho toàn thể cộng đồng

Thăm Dò Ý Kiến Sau Cuộc Họp
Xem Video

*Ai cũng có thể tham dự các cuộc họp này, nhưng chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cụ thể cho mỗi cộng đồng.

Expose as Block
No

Tham dự cuộc họp Power Talk để tìm hiểu về các trường hợp mất điện, bao gồm Kế Hoạch Giảm Thiểu Cháy Rừng của SCE và tác động của COVID-19.

NGÀY & GIỜ

MÔ TẢ

CHI TIẾT

Tháng Bảy, 2020
6 giờ tối – 7 giờ 30 tối
Mời quý vị vào xem lại sau để biết thông tin cập nhật

 

Expose as Block
No

Chúng tôi hợp tác với các tổ chức phi lợi nhuận trong khu vực dịch vụ để tổ chức các buổi sinh hoạt giúp quý vị chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống khẩn cấp.

NGÀY & GIỜ

MÔ TẢ

CHI TIẾT

Buổi sinh hoạt được công bố

 

 

Chưa có Buổi Sinh Hoạt Đối Tác nào được xếp lịch. Hãy sớm kiểm tra lại để biết lịch mới nhất.

Expose as Block
No

Cập Nhật Quan Trọng: Cắt Điện để Giúp Ngăn Ngừa Cháy Rừng

Đọc thư gửi khách hàng để biết cách chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp trong cộng đồng của quý vị, bao gồm Cắt Điện vì An Toàn Công Cộng (PSPS).

Hỏi Đáp