Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Hồi Phí & Khuyến Khích: Tiết Kiệm Có Lợi

Tiết Kiệm Hơn với Hồi Phí và Ưu Đãi Từ SCE

Tìm hiểu về các khoản hồi phí và ưu đãi có thể giúp quý vị tiết kiệm năng lượng và tiền bạc.

Khám Phá SCE Marketplace

SCE Marketplace cho phép quý vị tìm hiểu về các sản phẩm giúp tiết kiệm năng lượng. Ở đây, tiện lợi vì ở cùng một nơi, quý vị có thể so sánh các thiết bị, đồ điện tử và các sản phẩm gia dụng kết nối; tính toán các khoản tiết kiệm để chuyển qua dùng đồ dùng có nhãn hiệu tiết kiệm năng lượng hơn; tìm nhà bán lẻ; và còn nhiều nữa.

Expose as Block
No

Các Khoản Hồi Phí Hiện Có

""

New! Electric Portable Power Stations I $50 Rebates

Be resilient during an emergency with Electric Portable Power Stations. These portable power stations use lithium battery storage and plug into an electrical power outlet to recharge. They can charge multiple devices at the same time. Best of all, you may be eligible to receive up to five (5) rebates for purchasing eligible Portable Power Stations, per residential address. Rebates are paid via E-Gift Cards.

Research Models Eligible for a Rebate

Expose as Block
No
""

Hồi Phí cho Nhiệt Kế Thông Minh | $75

Receive a $75 bill credit when you enroll your eligible smart thermostat in a qualifying demand response program through one of our authorized thermostat providers. Qualifying programs are:

Critical Peak Pricing (CPP)

Smart Energy Program (SEP)

Third Party Demand Response Programs – Please check with your provider for eligibility

Expose as Block
No
""

Hồi Phí cho Xe Điện | Lên đến $1.000

Với chương trình Tặng Thưởng Nhiên Liệu Sạch, quý vị có thể hợp lệ được nhận khoản hồi phí tối đa tới $1.000 để mua hoặc thuê xe điện mới hoặc đã qua sử dụng. Được tài trợ bởi chương trình Mức Carbon Thấp Tiêu Chuẩn của California, khoản hồi phí này là tiền tặng thưởng cho quý vị sử dụng nhiên liệu điện.

Ghi Danh Nhận Hồi Phí

Expose as Block
No
""

Hồi Phí cho Mạng Lưới Gia Đình hoặc Khu Vực Kinh Doanh | $25

Bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng Hai, 2020, chúng tôi sẽ ngừng hỗ trợ Mạng Lưới Gia Đình và Khu Vực Kinh Doanh, và khoản hồi phí $25. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ có giới hạn cho các máy HAN hiện tại, nhưng sẽ không ghi danh cho máy mới.

Tìm Hiểu Thêm

Expose as Block
No
""

Residential Energy Efficiency Loan (REEL) Program

If you own or rent a single-family home and want to increase efficiency while reducing costs, you may qualify for the Residential Energy Efficiency Loan (REEL) program. REEL provides attractive financing options for energy efficiency upgrades to help reduce your overall energy use and enhance the comfort of your home. You can even use up to 30% of the loan for nonenergy home improvements like remodeling and landscaping. Single-family homes, townhomes, condos, manufactured homes and properties of 1-4 units are eligible.  Learn More >

Expose as Block
No
""

Power Generator Rebates for Water Well Customers

SCE now offers $300 rebate (or $500 for income qualified customers) on the purchase of a qualifying Power Generator for customers that are dependent on well water pumping for their private home or small business water needs. Start shopping for a generator or apply for your a rebate on SCE Marketplace.

Already purchased a qualifying generator and would like to claim your rebate? Visit the SCE Marketplace and click the Product Rebate (Quick Link) to apply for your rebate.

Expose as Block
No

Heat Pump Equipment Discounted Pricing:

SCE is partnering with manufacturers and distributors to offer discounts on Heating Ventilation and Air Conditioning (HVAC) and water heat pump equipment for installation on existing residential homes in the SCE service territory. Heat pumps are clean energy technologies that provide multiple air quality benefits and support California’s goals to Carbon Neutrality by 2045.

How does the Program Work?  It’s actually very simple. Participating manufacturers and distributors use SCE energy efficiency funds to provide discounts on qualifying equipment to installation contractors and resellers, who in turn pass on the savings to SCE customers. There is no need for you to mail-in rebate applications or to wait for incentive checks to come in the mail.

If you are interested in purchasing these products, you should inquire about these discounts with your contractor or reseller prior to purchase. There are no rebate application forms to complete.

""

Coming Soon: Heat Pump Water Heaters

Discounted pricing of up to a $1,000 discount may be available on Heat Pump Water Heaters with a high Uniform Energy Factor (UEF). Discounted pricing may be available from installation contractors and resellers that purchased the equipment from participating manufacturers. 

Expose as Block
No
""

Central HVAC Heat Pumps
Up to $300 per ton on qualifying models.

Products with high Seasonal Energy Efficiency Ratings (SEER) and high Heating Seasonal Performance Factors (HSPF) are eligible for discounted pricing from installation contractors in SCE territory that purchase the equipment from participating manufacturers and distributors. 
 

 

Expose as Block
No
""

Mini Split HVAC Heat Pumps 
Up to $600 per ton on qualifying models. 

Products with high Seasonal Energy Efficiency Ratings (SEER) and high Heating Seasonal Performance Factors (HSPF) are eligible for discounted pricing from installation contractors in SCE territory that purchase the equipment from participating manufacturers and distributors. 

Expose as Block
No

Khám Phá Thêm các Khoản Tiết Kiệm

""

Khôn Ngoan Hơn với Sử Dụng Năng Lượng Hiệu Quả

Ghé thăm Trung Tâm Quản Lý Năng Lượng để tìm hiểu về công nghệ quản lý năng lượng mới nhất cho gia đình hoặc doanh nghiệp của quý vị.

""

Đủ Điều Kiện Nhận Đồ Điện Gia Dụng Sử Dụng Năng Lượng Hiệu Quả

Để xem quý vị có hội đủ điều kiện nhận đồ điện gia dụng và dịch vụ miễn phí với Chương Trình Trợ Giúp Tiết Kiệm Năng Lượng hay không.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off