Working to keep you safe during COVID-19
For your safety and system reliability, outages required to reduce wildfire risk or to address conditions that pose a risk to the public will continue.
Learn more here.
Trợ Giúp với Khó Khăn về Tài Chánh và Trả Hóa Đơn
Để giúp giải quyết các khó khăn về tài chánh do dịch COVID-19, chúng tôi tạm thời ngưng ngắt dịch vụ đối với các khách hàng chưa thể trả hóa đơn của họ. Một số Đại Lý Thanh Toán được Ủy Quyền có thể đóng cửa hoặc cung cấp dịch vụ không liên tục. Chúng tôi sẽ miễn lệ phí khi chậm trễ trả hóa đơn nếu việc này ảnh hưởng đến khả năng chi trả kịp thời của quý vị. Nếu quý vị cần giúp đỡ, hãy vào trang mạng sce.com/billhelp.  

Chương Trình Giữ Lại Giá Cũ

Chương Trình Giữ Lại Giá Cũ

Đôi khi, chi tiết trong chương trình của chúng tôi phải thay đổi để thích hợp với những nhu cầu ngày càng phát triển về năng lượng. Điều này có thể có nghĩa rằng chương trình hiện tại của quý vị không nhận thêm khách hàng ghi danh mới nữa. Nếu quý vị giữ lại chương trình cũ, vào lúc này quý vị vẫn giữ lại giá cũ. Nếu chuyển qua một chương trình giá biểu mới, quý vị sẽ không thể ghi danh lại vào chương trình cũ của mình nữa.

Chương Trình Giữ Lại Giá Cũ Hiện Tại

TOU-D-A

Chương trình giữ lại giá cũ này có thể tốt hơn cho những người sử dụng năng lượng ở mức thấp và mức trung bình (ít hơn 700 kWh/tháng). Chương trình này có giá biểu được bù lại bằng Khoản Tín Dụng Căn Bản mỗi tháng.

TOU-D-B

Chương trình giữ lại giá cũ này có thể tốt hơn cho những người sử dụng nhiều năng lượng (hơn 700 kWh/tháng). Chương trình này có giá biểu thấp hơn cho giờ cao điểm, nhưng có phí căn bản hàng ngày cao hơn so với TOU-D-A và không có tín dụng căn bản.

TOU-D-T 

Chương trình giữ lại giá cũ này kết hợp giữa giá Time-Of-Use và Giá Biểu theo Bậc. Không giống như các chương trình TOU khác, TOU-D-T có hai bậc giá được quyết định bởi định mức căn bản của quý vị.

TOU-EV-1 

Chương trình giữ lại giá cũ này dành cho khách hàng có trạm sạc điện cho xe hơi có đồng hồ riêng.

Cân nhắc chuyển qua chương trình giá biểu khác?

Công Cụ So Sánh Giá Biểu của chúng tôi có thể giúp quý vị tìm hiểu xem một giá biểu khác có thể thích hợp hơn cho cách sống của quý vị.

Tìm Hiểu Thêm >

Hỏi Đáp cho Chương Trình Giữ Lại Giá Cũ

Bookmark
sce-para-top-m