Wildfire Assistance
If you are impacted by a recent wildfire and in need of assistance, please visit our Disaster Support page. For timely and accurate wildfire status updates and safety resources, please visit the Assistance Center page.
Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi.

Chương Trình Giữ Lại Giá Cũ

Chương Trình Giữ Lại Giá Cũ

Đôi khi, chi tiết trong chương trình của chúng tôi phải thay đổi để thích hợp với những nhu cầu ngày càng phát triển về năng lượng. Điều này có thể có nghĩa rằng chương trình hiện tại của quý vị không nhận thêm khách hàng ghi danh mới nữa. Nếu quý vị giữ lại chương trình cũ, vào lúc này quý vị vẫn giữ lại giá cũ. Nếu chuyển qua một chương trình giá biểu mới, quý vị sẽ không thể ghi danh lại vào chương trình cũ của mình nữa.

Chương Trình Giữ Lại Giá Cũ Hiện Tại

TOU-D-A

Chương trình giữ lại giá cũ này có thể tốt hơn cho những người sử dụng năng lượng ở mức thấp và mức trung bình (ít hơn 700 kWh/tháng). Chương trình này có giá biểu được bù lại bằng Khoản Tín Dụng Căn Bản mỗi tháng.

TOU-D-B

Chương trình giữ lại giá cũ này có thể tốt hơn cho những người sử dụng nhiều năng lượng (hơn 700 kWh/tháng). Chương trình này có giá biểu thấp hơn cho giờ cao điểm, nhưng có phí căn bản hàng ngày cao hơn so với TOU-D-A và không có tín dụng căn bản.

TOU-D-T 

Chương trình giữ lại giá cũ này kết hợp giữa giá Time-Of-Use và Giá Biểu theo Bậc. Không giống như các chương trình TOU khác, TOU-D-T có hai bậc giá được quyết định bởi định mức căn bản của quý vị.

TOU-EV-1 

Chương trình giữ lại giá cũ này dành cho khách hàng có trạm sạc điện cho xe hơi có đồng hồ riêng.

Cân nhắc chuyển qua chương trình giá biểu khác?

Công Cụ So Sánh Giá Biểu của chúng tôi có thể giúp quý vị tìm hiểu xem một giá biểu khác có thể thích hợp hơn cho cách sống của quý vị.

Tìm Hiểu Thêm >

Hỏi Đáp cho Chương Trình Giữ Lại Giá Cũ

Bookmark
sce-para-top-m