Định Mức Medical Baseline

Do đại dịch COVID-19, chúng tôi đã tạm thời thay đổi cách ghi danh và xác nhận lại cho chương trình Y Tế Căn Bản để các khách hàng của chúng tôi có thể tiếp tục hưởng lợi từ chương trình quan trọng này.

 • Ghi danh: Các khách hàng sử dụng thiết bị y tế chạy điện có thể tạm thời ghi danh vào chương trình Định Mức Y Tế Căn Bản mà không cần chữ ký của bác sĩ trong một năm bắt đầu từ ngày 4 Tháng Ba, 2020.
 • Gia hạn: Các khách hàng hiện đã ghi danh vào chương trình đến hạn phải gia hạn từ ngày 4 Tháng Ba, 2020, đến ngày 4 Tháng Ba, 2021, sẽ tiếp tục được ghi danh vào chương trình. Việc gia hạn này sẽ được hoãn một năm so với ngày gia hạn ban đầu trong năm 2020.
""

Được Giúp Đỡ Nếu Quý Vị Sử Dụng Thiết Bị Y Tế

Nếu quý vị hoặc một người trong gia đình của quý vị cần có thiết bị y tế chạy điện, quý vị có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ về tiền bạc với chương trình Định Mức Y Tế Căn Bản của chúng tôi. Chương trình này cung cấp 16.5 kWh mỗi ngày thêm vào định mức căn bản bình thường của quý vị.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Quy Trình Ghi Danh

Tìm hiểu xem quý vị có hội đủ điều kiện hay không

 

Quý vị có thể đủ điều kiện nhận Định Mức Medical Baseline nếu quý vị hoặc một người sống toàn thời gian khác trong nhà quý vị:

 • Cần thường xuyên sử dụng bất kỳ thiết bị y tế/trợ sinh chạy điện (xem một phần của danh sách ở bên dưới) giúp duy trì sự sống theo phương pháp cơ học hoặc nhân tạo hoặc khôi phục hay thay thế một chức năng thể chất quan trọng, bao gồm khả năng vận động, và/hoặc
 • Nhạy cảm với nhiệt độ và cần có hệ thống điều hòa không khí, và/hoặc
 • Mắc một bệnh đe dọa tính mạng hoặc có hệ miễn dịch bị suy giảm hoặc mắc bệnh trạng khác cần được sưởi và/hoặc làm mát.

Nếu quý vị hoặc một người trong gia đình quý vị hội đủ điều kiện, hoặc có thắc mắc xem có hội đủ điều kiện hay không, xin gọi cho chúng tôi theo số 1-800-655-4555. Chúng tôi có thể gửi đơn ghi danh cho quý vị và trong khi quý vị hoàn tất quy trình ghi danh, chúng tôi sẽ ghi chú vào trương mục của quý vị rằng có một người sống tại địa chỉ của quý vị có sử dụng thiết bị y tế hội đủ điều kiện.

If you or someone in your home qualifies, call us at while you complete the application process, we’ll note on your account that there is a resident at your address who uses a qualifying medical device.

Tải xuống và in: Tiếng Việt


Danh sách Một Số Thiết Bị Hội Đủ Điều Kiện (ĐÂY LÀ LIÊN KẾT MỞ RA THÔNG TIN BÊN DƯỚI)

Các thiết bị được sử dụng để trị liệu nhưng không cần thiết về mặt y tế để duy trì sự sống sẽ không đủ điều kiện.

 • Mặt Nạ Dưỡng Khí
 • Nệm Hơi/Giường Bệnh Viện
 • Máy Theo Dõi Chứng Ngưng Thở
 • Máy Thở (IPPB)
 • Máy Nén / Máy Cô Đặc
 • Máy Lọc Thận
 • Máy Kích Thích Dây Thần Kinh Điện Tử
 • Máy Bơm Thuốc Tĩnh Điện vào Phổi
 • Máy Lọc Máu
 • Bơm Truyền Dịch
 • Máy Nén Hít Khí vào Phổi
 • Phổi Nhân Tạo
 • Dụng Cụ Hỗ Trợ Tâm Thất Trái (LVAD)
 • Xe Lăn/Xe Chạy Bằng Điện
 • Bình Dưỡng Khí
 • Đệm Áp Lực
 • Bơm Áp Lực
 • Máy Đo Dưỡng Khí/Máy Theo Dõi Mạch Đập
 • Máy thở (tất cả các loại)
 • Máy Hút Đàm
 • Áo/Hệ Thống Thông Khí Quản
 • Tim Nhân Tạo Toàn Phần (TAH-t)
 • Máy Bơm Thuốc Siêu Âm vào Phổi

 

Các Lựa chọn Ngôn ngữ Sẵn có cho các Tài liệu Định mức Y tế Căn bản

Tải xuống và in: 

Expose as Block
No

Nộp đơn ghi danh

 

Tải Xuống Mẫu Đơn Đăng Ký: Tiếng Việt

Gửi đơn đã điền đến:

Southern California Edison Company
Medical Baseline Department
P.O. Box 9527
Azusa, CA 91702-9954

Các Lựa chọn Ngôn ngữ Sẵn có cho các Tài liệu Định mức Y tế Căn bản

Tải Xuống Mẫu Đơn Đăng Ký:

Expose as Block
No

Xác nhận lại mỗi 1 hoặc 2 năm.

Nếu chuyên gia y tế xác nhận rằng bệnh trạng là vĩnh viễn, khách hàng phải điền vào Phần 1 của đơn ghi danh mỗi hai năm để xác nhận lại.

Nếu chuyên gia y tế xác nhận rằng bệnh trạng là không vĩnh viễn, khách hàng phải điền vào Phần 1 mỗi năm, và chuyên gia y tế phải gửi Phần 2 mỗi hai năm.

Các khách hàng hiện đã ghi danh vào chương trình đến hạn phải gia hạn từ ngày 4 Tháng Ba, 2020, đến ngày 4 Tháng Tư, 2021, có thể hoãn việc gia hạn một năm so với ngày gia hạn ban đầu.

Expose as Block
No

Cắt Điện trong Trường Hợp Khẩn Cấp, Cắt Điện Luân Phiên hoặc Cắt Điện vì An Toàn Công Cộng (PSPS)

Tất cả khách hàng nào phụ thuộc vào thiết bị y tế hoặc hỗ trợ sự sống chạy điện để tồn tại nên luôn chuẩn bị một hệ thống dự phòng hoặc các kế hoạch khác cần thiết để đảm bảo sức khỏe và an toàn của mình trong trường hợp mất điện. SCE không cung cấp máy phát điện dự phòng.

Nếu Tổng Đài Hệ Thống Độc Lập California (California Independent System Operator, hay CAISO) tuyên bố Trường Hợp Khẩn Cấp Giai Đoạn 3 và thực hiện cắt điện luân phiên, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho các khách hàng nhận Định Mức Medical Baseline bằng các thông báo tự động, thu âm trước qua điện thoại nếu khu vực cư trú của họ có lịch cắt điện hoặc bảo dưỡng hệ thống điện vào ngày hôm đó. Chúng tôi có thể chỉ nhận được cảnh báo trước 10 phút, do đó khách hàng có thể không nghe được thông báo trước khi xảy ra cắt điện.

Nếu có yêu cầu Cắt Điện vì An Toàn Công Cộng (PSPS), chúng tôi sẽ cố gắng liên lạc với khách hàng Định Mức Medical Baseline thông qua phương thức liên lạc ưu tiên thay thế của họ (Email, Tin Nhắn, SMS, TTY). Nếu bác sĩ của quý vị đã cho biết rằng thiết bị y tế của quý vị phục vụ duy trì sự sống và chúng tôi không thể trực tiếp liên lạc với quý vị qua phương thức liên lạc ưu tiên của quý vị, chúng tôi sẽ gửi kỹ thuật viên đến nhà quý vị để trực tiếp thông báo về PSPS.

Để cập nhật thông tin liên lạc của quý vị hoặc để hủy nhận thông báo, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 1-800-655-4555. Để dùng dịch vụ TTY, vui lòng gọi số 1-800-352-8580.

Lời Khuyên Lập Kế Hoạch Dự Phòng cho Trường Hợp Khẩn Cấp

 • Làm việc với bệnh viện hoặc công ty y tế cung cấp thiết bị y tế cho quý vị để lập một kế hoạch dự phòng. Có thể họ có các dịch vụ đặc biệt trong trường hợp khẩn cấp.
 • Liên lạc văn phòng địa phương của các dịch vụ khẩn cấp để xem họ có lưu giữ danh sách những khách hàng có nhu cầu y tế đặc biệt để được trợ giúp trong trường hợp khẩn cấp hay không.
 • Để sẵn các số điện thoại khẩn cấp, bao gồm số của bác sĩ và của công ty thiết bị y tế của quý vị.
 • Lập kế hoạch để rời khỏi nhà hoặc ai đó sẽ giúp quý vị duy trì khả năng phục hồi trong trường hợp mất điện kéo dài và chia sẻ kế hoạch này với gia đình và bạn bè của quý vị.
 • Chuẩn bị sẵn một điện thoại cầm tay được sạc đầy hoặc bộ pin dự phòng.
 • Để biết thêm lời khuyên về kế hoạch ứng phó khẩn cấp, vui lòng ghé vào www.redcross.org.

Nhận thêm lời khuyên đảm bảo an toàn trong trường hợp mất điện >

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Quý Vị Cần Được Giúp Đỡ Thêm?

Vui lòng gọi số 1-800-655-4555 nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về Định Mức Medical Baseline.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off