Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Regulatory Information - Rates Pricing

Net Surplus Compensation Rate

The Net Surplus Compensation Rate (NSCR) compensates Net Energy Metering (NEM) customers for electricity they produce in excess of their on-site load over the course of a 12-month period, referred to as the "Relevant Period." NEM customers who produce excess power over their Relevant Period are known as Net Surplus Generators.

NSCR is calculated using a market-based mechanism derived from an hourly day-ahead electricity market price known as the Default Load Aggregation Point (DLAP) price. Southern California Edison's DLAP price reflects the costs SCE avoids in procuring power during the time period Net Surplus Generators are likely to produce excess power with their solar or wind generating facilities.

As an NEM customer on Annual Billing, your annual energy bill will come once every 12 months, and will include your energy usage charges for the entire year. This annual billing period coincides with your Relevant Period. During your Relevant Period, your net energy usage charges or credits are tracked on a monthly basis. At the end of your Relevant Period, the energy usage charges from each month are added together, and any net energy usage credits are applied to the account. The balance is used to determine the total amount due that will be listed on your annual energy bill.

The NSCR provided below for a particular month applies to any customer with a relevant period ending in that month. Each month's NSCR is the rate paid for the customer's net surplus production over the entire Relevant Period. For example, if your Relevant Period ends in February of each year, you would refer to the NSCR for February to determine the price to be paid to you for your net surplus energy.

NSCR Energy Prices
For Relevant Period Ending NSCR Energy ($/kWh)
August 2020 0.02417
July 2020 0.02424
June 2020 0.02435
May 2020 0.02459
April 2020 0.02489
March 2020 0.02568
January 2020 0.03548
February 2020 0.02818
December 2019 0.05066
November 2019 0.04462
October 2019 0.03964
September 2019 0.03804
August 2019 0.04908
July 2019 0.04826
June 2019 0.04437
May 2019 0.04084
April 2019 0.03846
March 2019 0.03815
February 2019 0.03732
January 2019 0.03708
December 2018 0.02711
November 2018 0.02857
October 2018 0.0285
September 2018 0.02972
August 2018 0.03039
July 2018 0.0307
June 2018 0.0308
May 2018 0.03094
April 2018 0.03023
March 2018 0.02855
February 2018 0.0282
January 2018 0.02797
December 2017 0.02733
November 2017 0.02635
October 2017 0.02663
September 2017 0.02569
August 2017 0.02583
July 2017 0.02565
June 2017 0.02571
May 2017 0.02554
April 2017 0.02578
March 2017 0.02596
February 2017 0.02571
January 2017 0.02543
December 2016 0.02528
November 2016 0.02532
October 2016 0.02556
September 2016 0.02611
August 2016 0.02602
July 2016 0.02644
June 2016 0.02675
May 2016 0.02748
April 2016 0.02813
March 2016 0.02918
February 2016 0.03001
January 2016 0.03035
December 2015 0.03148
November 2015 0.0329
October 2015 0.03397
September 2015 0.03515
August 2015 0.03631
July 2015 0.03748
June 2015 0.0392
May 2015 0.04107
April 2015 0.04317
March 2015 0.04512
February 2015 0.04742
January 2015 0.04847
December 2014 0.04909
November 2014 0.04896
October 2014 0.04842
September 2014 0.04855
August 2014 0.04796
July 2014 0.04799
June 2014 0.04803
May 2014 0.04861
April 2014 0.04918
March 2014
Corrected April 28, 2014
0.04863
February 2014 0.04738
January 2014 0.04704
December 2013 0.04628
November 2013 0.04611
October 2013 0.04638
September 2013 0.04559
August 2013 0.04559
July 2013 0.04412
June 2013 0.04262
May 2013 0.04093
April 2013 0.03881
March 2013 0.03704
February 2013 0.03559
January 2013 0.03451
December 2012 0.03382
November 2012 0.03324
October 2012 0.03264
September 2012 0.03285
August 2012 0.03288
July 2012 0.03366
June 2012 0.03372
May 2012 0.03421
April 2012 0.03482
March 2012 0.03522
February 2012 0.03585
January 2012 0.03639
December 2011 0.03680
November 2011 0.03686
October 2011 0.03714
September 2011 0.03668
August 2011 0.03629
July 2011 0.03603
June 2011 0.03610
May 2011 0.03593
April 2011 0.03638
March 2011 0.03757
February 2011 0.03874
January 2011 0.03991
Expose as Block
No