Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

2017 Greenhouse Gas Offset Credit RFO

In this 2017 Greenhouse Gas Offset Credit Request for Offers (“2017 GHG Offset Credit RFO”), Southern California Edison Company (“SCE”) is soliciting offers to supply SCE with GHG Offset Credits to satisfy SCE’s compliance obligations under the California Air Resources Board’s (“ARB’s”) Cap-and-Trade Regulations.

Beginning at 12:00 noon Pacific Prevailing Time (“PPT”) on May 19, 2017 until 12:00 noon PPT on June 9, 2017, SCE will accept complete and conforming indicative offers for GHG Offset Credits from eligible Participants. Please see below for more key dates in SCE’s GHG Offset Credit RFO.

RFO Schedule

All times indicated in the RFO schedule correspond to Pacific Prevailing Time.

Date Event
Friday, May 19, 2017 SCE launches the GHG Offset Credit RFO and posts RFO Instructions, Agreement, and other RFO documents.
Thursday, May 25, 2017 – 9:00 am

SCE hosts the GHG Offset Credit RFO Participants’ Webinar.

Verizon Dial-In

Dial in number:888-469-1674
Passcode:7435686

Skype Link 2017 GHG Offsets RFO Webinar - Used for Visual ONLY

Friday, June 9, 2017 – 12:00 pm Deadline for Participants to submit a complete indicative Offer submittal package.
Tuesday, June 27, 2017 SCE notifies each Participant whether or not Participant’s Offer(s) has (have) been shortlisted by SCE.
Wednesday, July 5, 2017 – 12:00 pm Deadline for Participants with shortlisted Offers to submit modifications to the Master Agreement.
Monday, July 17, 2017 – 12:00 pm Deadline for shortlisted Participants to (1) complete negotiations with SCE and (2) lock down the Offer structure in Appendix A: Offer Form.
Monday, July 24, 2017 – 12:00 pm Deadline for Shortlisted Participants to submit a final price for each Offer to SCE.
Tuesday, August 1, 2017 SCE (1) confirms transactions with selected Participants on a recorded line and (2) sends executable Master Agreements.
Expose as Block
No