Wildfire Assistance
If you are impacted by a recent wildfire and in need of assistance, please visit our Disaster Support page. For timely and accurate wildfire status updates and safety resources, please visit the Assistance Center page.
Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi.

Energy Storage & Distribution Deferral (ES&DD)

The Energy Storage and Distribution Deferral Request for Offers ("2016 ES&DD RFO") consists of two procurement options:

  • Option 1: Solicitation for Resource Adequacy from eligible Energy Storage Resources ("ESRs") is open to energy storage resource facilities as defined in CPUC Decision 13-10-040. The ESRs must electrically connect to one of four designated substations on SCE’s system.
  • Option 2: All-source solicitation for renewable energy, energy storage, capacity, load reduction, resource adequacy, ancillary services and/or renewable attributes from eligible Preferred Resources for purposes of distribution deferral. The projects must electrically connect to designated substations or a qualifying segment of designated circuits on SCE’s system.

For more information and to participate in the ES&DD RFO, please visit the RFO website located at https://sceesdd.accionpower.com.