Cắt Điện Hiện Tại

Xem Thông Tin Cắt Điện Hiện Tại

Chọn một biểu tượng trên bản đồ để tìm hiểu thêm về mất điện và thời gian ước tính có điện trở lại. Quý vị cần một nơi để ở? Hãy nhấp vào ĐÂY để tìm các chương trình giảm giá khách sạn (tại các khách sạn tham gia chương trình) dành cho khách hàng bị cắt điện kéo dài.

Add Horizontal line
Off
Expose as Block
No
Class name
sce-outage-map-width
Expose as Block
No

Public Safety Power Shutoff (PSPS)

View a map of current and potential PSPS areas, in addition to areas of high fire risk. You can also see the number of affected SCE customers by county.

Hiện Trạng Cắt Điện Luân Phiên CAISO

Xin vui lòng vào trang hiện trạng Cắt Điện Luân Phiên CAISO để xem có phải quý vị đang bị CAISO cắt điện luân phiên hay không.

Ưu Tiên Công Việc Quan Trọng và Giúp Nhân Viên của Chúng Tôi Giữ An Toàn trong Đại Dịch COVID-19

Để hỗ trợ khách hàng và tránh cắt điện trên diện rộng hơn có thể xảy ra trong tương lai, chúng tôi sẽ hoãn các công việc nâng cấp ít khẩn cấp và chỉ thực hiện các công việc quan trọng để giải quyết các vấn đề khẩn cấp và an toàn công cộng. Các nhóm của chúng tôi đang cố gắng hết sức để giảm tác động của việc này. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về cách chúng tôi cắt điện thiết yếu trên trang Ứng phó với COVID-19.

Do tính chất công việc, nhân viên của chúng tôi đôi khi không thể giữ khoảng cách thật sự, vì vậy sửa chữa và làm việc theo nhóm để giảm thiểu tiếp xúc với các nhân viên khác. Nếu quý vị thấy nhân viên của chúng tôi đang làm việc trong khu phố, vui lòng không đến gần họ và giữ khoảng cách ít nhất 6 feet để đảm bảo an toàn. Nếu các nhân viên cần liên lạc với quý vị, họ sẽ gọi cho quý vị hoặc gõ cửa nhà quý vị. Xin quý vị yên tâm rằng sự an toàn của nhân viên, của khách hàng và công chúng vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Quý vị có nhận được thông báo về tình trạng thời tiết khắc nghiệt có thể gây cháy rừng không?

Dựa trên một số yếu tố, bao gồm các điều kiện thời tiết khắc nghiệt được dự báo, chúng tôi có thể cần phải kêu gọi Cắt Điện vì An Toàn Công Cộng (PSPS) và trước hết là cắt điện trong khu vực của quý vị để giảm nguy cơ cháy rừng.

Kiểm tra Tình Trạng Cắt Điện Để Bảo Dưỡng

Nếu quý vị nhận được thông báo về việc mất điện trong khu vực, hãy nhập Mã Số Cắt Điện của quý vị bên dưới. Quý vị có thể tìm thấy số này trên thông báo của quý vị.

Add Horizontal line
Off
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Khước Từ Trách Nhiệm: : Xin lưu ý rằng trong các tình huống mất điện, hoàn cảnh và dữ liệu có thể liên tục thay đổi. Do đó, dữ liệu có sẵn ở đây có thể không thể hiện đầy đủ các điều kiện theo thời gian thực. Dữ liệu về cắt điện được cung cấp mà không có bất kỳ sự bảo đảm hoặc sự cho phép dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm cả độ chính xác của nó.