Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Lee Vining Hydroelectric Project (FERC No. P-1388)

Lee Vining (Poole) Powerhouse

Key Project Activities

If you are interested in participating in the relicensing proceeding, please complete the Contact Registration Form and Project Questionnaire. This will ensure you are included on the distribution list and will receive future relicensing communications and meeting notifications.

Below are links to project-related materials, notifications, and documentation (provided as PDFs). All documents related to the Lee Vining Project can also be found on FERC’s eLibrary. This page will be updated throughout the relicensing process as new materials become available or are updated.

Register online here to be notified via e-mail of new FERC filings and issuances related to the Lee Vining Project. Follow the online instructions and subscribe to docket number P-1388.

Project Description & Materials

Contact Us

Name Company Project Role Address Email Phone
Wayne Allen SCE Principal Manager 1515 Walnut Grove Ave. Rosemead, CA 91770 wayne.allen@sce.com 626-302-9741
Matthew Woodhall SCE Project Lead 1515 Walnut Grove Ave. Rosemead, CA 91770 matthew.woodhall@sce.com 626-302-9596
Samantha Nelson SCE Operations and Maintenance Bishop Hydro Offices Plant 4 Bishop CA 93514 samantha.nelson@sce.com 760-873-0724