Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

June 2019 Rate Changes

June 2019 Rate Changes

Effective June 1, 2019 the rate components listed below changed as follows.

 • Distribution – for all rates
 • NDC – for all rates
 • PPPC – for all rates
 • TOTCA – for all rates
 • NSGC – for all rates
 • CIA – for applicable Residential rates
 • SCE Gen – including the RTP “hourly” factors
 • Dual Participation CAP – for all applicable rates
 • GHG – COMMERCIAL tab – for all applicable Commercial rates
 • CARE Surcharge – for all rates
 • CARE Discount % - for all TOU CARE rates
 • CTC – for all rates
 • PCIA – for all rates
 • EDWARD’S PDA tab – for March AFB & Edwards AFB
 • Green Rate “Class Average Generation Credit” – for all rates

The actual impact of these rate factor changes on the customers’ bill will vary based on energy usage.

California Alternate Rates for Energy (CARE)

SCE’s current and revised CARE Surcharge and CARE Discount Percentage are listed below:

Rate Component $/kWh Rate or Percentage Prior to June 1, 2019 $/kWh Rate or Percentage as of June 1, 2019
CARE Surcharge* 0.00518 0.00529
CARE Discount for Commercial Accounts 28.2% 29.1%

*The CARE Surcharge rate is shown in dollars/kWh. All non-CARE, non-Street Lighting customers pay this same amount on an equal dollars/kWh basis.