Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Document Library - 2016 Power Bulletins

2016 Power Bulletin Newsletters

All Power Bulletins are PDF files.

Issue 4 - 2016 Power Bulletin

Power Bulletin

 • IT Leader Enhances Network Performance With Energy Management
 • Mobile Outage Center Available on My SCE App
 • Hispanic Heritage Month: Honoring Business and Community Partners


Issue 3 - 2016 Power Bulletin

Power Bulletin

 • School District Earns High Grades for Efficiency
 • Sign Up Today for SCE’s Annual Water Conference: Sept. 13-14
 • SCE Marks Asian American Pacific Islander Heritage Month


Issue 2 - 2016 Power Bulletin

Power Bulletin

 • Demand Response: A Smart Way to Reduce Energy Costs
 • Go Green With New Solar Energy Options
 • Bills for Non-Residential Customers Decrease in 2016
 • Black History Month Events Honor Businesses, Community Partners


Issue 1 - 2016 Power Bulletin

Power Bulletin

 • Marriott Saves Energy and Money While Protecting the Planet
 • SCE Employee Giving Helps Our Communities
 • Helping You Weather El Niño