Intermittent Website Issues
We're aware of intermittent issues with some applications. If you experience an issue, please try again later. We're working to resolve the issue as soon as possible and apologize for any inconvenience.

Hỏi Đáp về Gửi & Trả Hóa Đơn

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng nhiều cách tiện lợi để quản lý hóa đơn của mình. Chọn trong số các câu hỏi thường gặp bên dưới về gửi và trả hóa đơn để biết thêm thông tin.