Hỗ Trợ Cháy Rừng
Nếu quý vị bị ảnh hưởng trong trận cháy rừng gần đây và cần được giúp đỡ, xin vui lòng vào trang mạng của chúng tôi. Để biết tin tức mới nhất về tình trạng cháy rừng kịp thời và chính xác cùng các nguồn trợ giúp an toàn, xin vui lòng vào trang Trung Tâm Hỗ Trợ.
Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi.

Energy Advisor: 5 Minutes to Energy Savings

Take The Survey to Help Reduce Your Usage

Ready to find simple and often low- or no-cost ways to make your business more energy efficient? Reducing your monthly bill could be easier than you think. Our Energy Advisor is an online survey that gives you customized savings recommendations. Plus, find out what uses the most energy in your building so you can maximize on your savings.

woman and lab technician in cosmetic plant
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off
Expose as Block
No

How It Works

Energy Advisor business survey page screenshot

Take A Survey

In less than 5 minutes, take the survey by telling us about your facility. You can then save your profile and check out customized suggestions to help you save.

If your company uses over 200 kW per month the Energy Advisor is not available to you at this time, but you can benefit from the Energy Manager.

Energy advisor, ways to save page screenshot

Get Tips & Save

Use your profile and survey results to search for tips by industry and category: cooling, equipment, lighting, and more. You can also learn easy behaviors to help you conserve, like installing window film can reduce your annual energy consumption by 15%.

Expose as Block
No

Trouble Logging In

We’re sorry that you are having difficulties. Below are some helpful tips on how to work through some common issues.