Hỗ Trợ Cháy Rừng
Nếu quý vị bị ảnh hưởng trong trận cháy rừng gần đây và cần được giúp đỡ, xin vui lòng vào trang mạng của chúng tôi. Để biết tin tức mới nhất về tình trạng cháy rừng kịp thời và chính xác cùng các nguồn trợ giúp an toàn, xin vui lòng vào trang Trung Tâm Hỗ Trợ.
Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi.

Electric Vehicle Rates for Businesses

null

Plug In to the Right Rate for Your Business

We offer three rate plans designed for businesses planning to charging electric vehicles. Learn more about your options here; then, call us for assistance in selecting the rate schedule that best fits your business’ day-to-day operations and budget. If you are a property manager, you may be eligible for a residential rate plan.

Electric vehicle with a charger attached to a wall

Using Your Existing Rate Schedule

If you prefer, you may combine your new electric vehicle charging load with existing non-residential load on a single meter. In this case, all of your business’ energy will be priced on a single rate. Existing rate components—such as time-of-use periods, energy charges or demand charges—may apply. If the combined existing non-residential load and electric vehicle charging load is above 500 kilowatts on 1 meter, load must be served on the TOU-8 rate.

Expose as Block
No
Electric vehicle charging meters

Dedicated Rate Plans for Electric Vehicles

We offer three non-residential, separately-metered rate options specifically for charging electric vehicles. These rates may help lower your bill, particularly if most of your charging takes place between 9 p.m. and 4 p.m. (next day).

Expose as Block
No

The separately metered rates below are designed for electric vehicle charging at non-residential premises served under a General Service rate schedule. If you are interested in one of these rates, be sure to let your installer know you’ll require a second meter when you request a quote.

Rate Option 1: TOU-EV-7

TOU-EV-7 is available to customers with charging demands of 20 kilowatts (kW) or less. 

Learn more about TOU-EV-7

Rate Option 2:  TOU-EV-8

TOU-EV-8 is available to customers with charging demands above 20 and up to 500 kW. 

Learn more about TOU-EV-8

Rate Option 3:  TOU-EV-9

TOU-EV-9 is available to customers with charging demands exceeding 500 kW.

Learn more about TOU-EV-9

 

 Fact sheet about our EV rates