Our response to COVID-19
We’ve made some changes due to COVID-19, including suspending service disconnections for residential and small business customers for nonpayment, and only continuing critical work needed to protect public safety and reduce the risk of wildfires. Learn more here. If you have recently lost your job, even if you are receiving unemployment benefits, you may qualify for a reduced energy rate through our CARE or FERA programs.

Mga Babala ng Public Safety Power Shutoff Para sa ZIP Code

Tumanggap ng mga babalang PSPS

May ilang mga paraan upang tumanggap kayo ng mga babalang PSPS tungkol sa pagkawala ng kuryente. Nasa ibaba ang ilang mga pagpipilian upang makapagpatala para sa mga babalang PSPS, kabilang ang paggamit ng inyong address o zip code:

Mga Babala gamit ang ZIP Code

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Gamitin ang inyong ZIP code upang makatanggap ng mga babalang PSPS sa inyong lugar sa pamamagitan ng email, text o voice mail. Makakatulong ang mga naturang babala kung gusto ninyong manatiling may kaalaman tungkol sa isang ZIP code na bukod pa sa inyong pangunahing tirahan. Mangyaring tandaan na may kaukulang singil para sa mga mensahe at data.

 

Mga Babala para sa Kustomer ng SCE

Already have an account with us? You can sign-up for outage and PSPS alerts for your specific address, as well as manage your alerts and alert preferences. You can also choose to receive your alerts via email, text, or voice mail.

 

Expose as Block
No
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Mga Babala mula sa Nextdoor


Makakapag-subscribe din kayo sa Nextdoor at tumanggap ng mga babalang PSPS tungkol sa pagkawala ng kuryente.

Mga Madalas Itanong