Tulong Pangnapaakalaking Sunog
Kung naapektuhan kayo ng isang kamakailan lamang ng napakalaking sunog at nangangailangan ng tulong, mangyaring bisitahin ang aming pahina. Para sa napapanahon at wastong mga pinakahuling balita ukol sa kalagayan ng napakalaking sunog at mga mapagkukunan ng mga may kaugnayan sa kaligtasan, mangyaring bisitahin ang pahina na Sentro para sa Tulong.
PSPS Update
Customers in SCE service area may be affected by Public Safety Power shutoffs. More information is available at sce.com/psps.

Mga Babala sa Pagpatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko

Makakuha ng mga Babala sa PSPS

May ilang mga paraan upang tumanggap kayo ng mga babalang PSPS tungkol sa pagkawala ng kuryente. Nasa ibaba ang ilang mga pagpipilian upang makapagpatala para sa mga babalang PSPS, kabilang ang paggamit ng inyong address o zip code:

Mga Babala gamit ang ZIP Code

 
Mga Babala sa Text
 
Para mag-sign up, i-text ang "ENROLL" 28954.
 
 
 
Expose as Block
No
Expose as Block
No
 
Mga Babalang Voice Mail
 
Para mag-sign up sa mga babalang voice mail, tumawag sa
1-855-549-3800.
 
Expose as Block
No
Expose as Block
No
 
Mga Babala sa Email
 
Para mag-sign up sa mga babala sa email,
mag-click dito.
 
 
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Gamitin ang inyong ZIP code upang makatanggap ng mga babalang PSPS sa inyong lugar sa pamamagitan ng email, text o voice mail. Makakatulong ang mga naturang babala kung gusto ninyong manatiling may kaalaman tungkol sa isang ZIP code na bukod pa sa inyong pangunahing tirahan. Mangyaring tandaan na may kaukulang singil para sa mga mensahe at data.

 

Mga Babala para sa Kustomer ng SCE

Mayroon nang account sa amin? Pwede kayong mag-sign up para sa babala sa pagkawala ng kuryente at PSPS para sa inyong partikular na lugar, at pamahalaan ang inyong mga babala at mga kagustuhan sa babala. Pwede rin ninyong piliing matanggap ang inyong mga babala sa pamamagitan ng email, text, o voice mail.

 

Expose as Block
No
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Mga Babala ng Nextdoor


Pwede rin kayong mag-subscribe sa Nextdoor at makatanggap ng mga babala sa pagkawala ng kuryente dulot ng PSPS.

Mga Alertong Pampublikong Kaligtasan ng Google ​


Ang mga alertong ito ay hinahatid sa pamamagitan ng iyong Google app o Android device. Para pamahalaan ang mga Alertong Pampublikong Kaligtasan ng Google, mag-click dito.

​ Mga Alertong Pangkomunidad ng Nixle​


Ang mga alertong ito ay ipinamamahagi ng Nixle, isang ikatlong partido na Serbisyong Impormasyon sa Komunidad na nagbibigay-daan sa iyong mag-subscribe sa mga update mula sa mga awtorisadong ahensya at organisasyon ng komunidad. Para mapamahalaan ang mga alerto, mag-click dito.

Mga Madalas Itanong