Lookup Power Outage Status by Address

Add Horizontal line
Off
Expose as Block
No
 

Natukoy na Hindi Sinusuportahang Browser

Hindi na sinusuportahan ang bersyon na ito ng   .Hindi gagana ang page gaya ng nilalayon.Upang tingnan ang impormasyon sa page na ito kakailanganin mong gamitin ang pinakabagong bersyon ng Safari, Google Chrome, Firefox, o Microsoft Edge.

Class name
sce-cap2-error-msg
Expose as Block
No

Mga Pag-brownout

Class name
sce-addr-heading
Expose as Block
No

Resulta ng Paghahanap

Class name
sce-addr-hfa
Expose as Block
No
 
Class name
sce-addr-hfa
Expose as Block
No
Grupo para sa Pagrerelyebo ng Pagkawala ng Kuryente:

  

 

Bakit Kailangan Kong Malalaman ang Aking Numero ng Grupo para sa Rotating na Pag-brownout?

Alamin Ang Higit Pa  
Class name
ro-group-name
Expose as Block
No

Pangunahing mga pagkawala ng kuryente

Kasalukuyang apektado ang SCE ng maraming pag-brownout.
Puntahan ang Pangunahing mga pagkawala ng kuryente page para sa higit pang detalye.

Class name
sce-cap2-major-outages
Expose as Block
No

Hindi Nakikita ang Pag-brownout sa Inyo?

Huling Na-update: Hindi Available

Class name
sce-cap2-report sce-addr-report
Expose as Block
No

Mga Alerto sa Pag-brownout

Laging alamin ang tungkol sa mga hindi nakaplanong pagkukumpuni at mga nakaplanong mga pagmementinang pag-brownout

Class name
sce-cap2-alert sce-addr-alert
Expose as Block
No

Community Support

Class name
sce-cap2-comm-supp
Expose as Block
No

Available ang Mga Sentrong Mahihingan ng Tulong ng Komunidad ng SCE upang alalayan ang mga customer sa panahon ng Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko.... higit paicon. Mayroong Mga Sasakyan ng Tauhan sa Komunidad at Mga Sentrong Mahihingan ng Tulong ng Komunidad ng SCE (SCE Community Crew Vehicles at Community Resource Centers) upang alalayan ang mga costumer sa panahon ng isang Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko. Nagbibigay kami ng access sa aming pangkat ng serbisyo sa costumer, pati na rin ng Mga Resiliency Kit para sa Customer, na may kasamang impormasyon sa PSPS, simpleng miryenda, tubig, mga maliliit na resiliency device, at personal na kagamitang panpangangalaga. Ang mga detalye sa lokasyon at oras ng operasyon ay karaniwang ina-update isang araw bago ang anumang posibleng kaganapang PSPS. Alamin pa dito ang tungkol sa karagdagang masasanggunian at programa upang matulungan kang maghanda sa mga emergency at pag-brownout. Sumusunod ang SCE sa umiiral na panuntunan para sa COVID-19 na binigay ng mga lokal at estadong ahensiya ng kalusugan. mas kauntiicon

 
 

Tingnan ang Lahat ng Sentro ng Mahihingan ng Tulong ng Komunidad

Class name
sce-cap2-crc-tab-content
Expose as Block
No

Available ang mga Sasakyan ng Tauhan ng Komunidad ng SCE para alalayan ang mga customer sa panahon ng Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko... higit paicon. Mayroong Mga Sasakyan ng Tauhan sa Komunidad at Mga Sentrong Mahihingan ng Tulong ng Komunidad ng SCE (SCE Community Crew Vehicles at Community Resource Centers) upang alalayan ang mga costumer sa panahon ng isang Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko. Nagbibigay kami ng access sa aming pangkat ng serbisyo sa costumer, pati na rin ng Mga Resiliency Kit para sa Customer, na may kasamang impormasyon sa PSPS, simpleng miryenda, tubig, mga maliliit na resiliency device, at personal na kagamitang panpangangalaga. Ang mga detalye sa lokasyon at oras ng operasyon ay karaniwang ina-update isang araw bago ang anumang posibleng kaganapang PSPS. Alamin pa dito ang tungkol sa karagdagang masasanggunian at programa upang matulungan kang maghanda sa mga emergency at pag-brownout. Sumusunod ang SCE sa umiiral na panuntunan para sa COVID-19 na binigay ng mga lokal at estadong ahensiya ng kalusugan. mas kauntiicon

 
 
Class name
sce-cap2-ccv-tab-content
Expose as Block
No

Ang mga mapagkukunan ng tulong sa ibaba ay maaaring makatulong sa mga customer na nangangailangan ng pag-access sa kuryente sa panahon na may isang kaganapang PSPS kasama ang panahon kung kailan hindi bukas ang CRC:

Diskwentong Programa sa Hotel ng SCE - Maaaring makakuha ng mga espesyal na rate sa mga kalahok na hotel ang mga customer na nakakaranas ng pinalawig na brownoutat mag-charge ng mga personal na elektronikong device sa oras ng kanilang pananatili

211 - Tumawag sa 211 o i-text ang "PSPS" sa 211211. Ang 211 ay isang libreng 24/7 na kumpidensiyal na serbisyo na nagbibigay ng impormasyon at mapagkukunan ng tulong para matugunan ang iba't ibang pangunahing pangangailangan, kasama ang pansamantalang tirahan, pagkain, transportasyon, at pangangalagang pangkalusugan.

Ang Mapa ng Kamalayan sa Pag-brownout ng SCE - Maaaring i-type ng mga costumer ang address na nagnanais malaman kung apektado ba ng PSPS ang isang partikular na address o lugar sa address search box na nasa taas ng webpage na ito.

Expose as Block
No
Class name
sce-cap-addr-wrapper
Expose as Block
No
 
Class name
sce-addr-map
Expose as Block
No