Working to keep you safe during COVID-19
For your safety and system reliability, outages required to reduce wildfire risk or to address conditions that pose a risk to the public will continue.
Learn more here.
Help with Financial Challenges and Payments
To help with financial challenges due to COVID-19, we are temporarily suspending disconnections for customers unable to pay their bill. Some Authorized Payment Agencies may close or provide intermittent service. We will waive late payment charges if this affects your ability to make a timely payment. If you need help, visit sce.com/billhelp

Mga Babala ng Public Safety Power Shutoff Para sa ZIP Code

Tumanggap ng mga babalang PSPS

May ilang mga paraan upang tumanggap kayo ng mga babalang PSPS tungkol sa pagkawala ng kuryente. Nasa ibaba ang ilang mga pagpipilian upang makapagpatala para sa mga babalang PSPS, kabilang ang paggamit ng inyong address o zip code:

Mga Babala para sa Kustomer ng SCE

Kung mayroon kayong account sa SCE, magpatala para sa mga babala tungkol sa pagkawala ng kuryente, gamit ang inyong address dito. Mapapamahalaan din ninyo ang inyong mga babala at maiisapanahon ang inyong mga kagustuhan dito, kabilang ang mga babala sa pamamagitan ng email, text o voice mail.

Expose as Block
No

SCE Customer Alerts log in page

Expose as Block
No
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Mga Babala gamit ang ZIP Code

Gamitin ang inyong ZIP code upang makatanggap ng mga babalang PSPS sa inyong lugar sa pamamagitan ng email, text o voice mail. Makakatulong ang mga naturang babala kung gusto ninyong manatiling may kaalaman tungkol sa isang ZIP code na bukod pa sa inyong pangunahing tirahan. Mangyaring tandaan na may kaukulang singil para sa mga mensahe at data.

Magpatala Ngayon

    Mga Babala sa Text
 
Upang makapagpatala, mag-text ng “ENROLL”
sa [28954] mula sa inyong telepono.

 

Expose as Block
No
Expose as Block
No
  Mga Babalang Voice Mail
 
Upang makapagpatala para sa mga babalang voice mail, 
tumawag sa 1-855-549-3800.

 

Expose as Block
No
Expose as Block
No
  Mga Babala sa Email
 
Upang makapagpatala para sa mga babala sa email
mag-click dito.

 

Expose as Block
No
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Iba Pang mga Pagkukunan ng Babala:

  • Mga Babala mula sa Nextdoor — Makakapag-subscribe din kayo sa Nextdoor at tumanggap ng mga babalang PSPS tungkol sa pagkawala ng kuryente.
  • Mga Babala para sa Komunidad mula sa Nixle – Ang mga babalang ito ay ipinamamahagi ng Nixle, isang serbisyong mula sa isang ikatlong partido kung saan hinahayaan kayong makapag-subscribe para sa mga pinakahuling balita mula sa mga pinatibayang ahensiya at mga organisasyon sa komunidad. Upang mapamahalaan ang mga babala, bisitahin ang nixle.com.

Mga Madalas Itanong