Nagpahayag an CAISO ng Flex Alert [angkop na babala0 Para Sa Ngayon, 2 p.m. to 9 p.m.

Submitted by Lawrence Hoi Yip on Tue, 08/18/2020 - 13:45

Nagpahayag ang California Independent System Operator (CAISO) ng isang Flex Alert para sa ngayong araw. Makakatulong kayo sa pamamagitan ng pagbabawas ng paggamit ninyo ng kuryente sa mga oras na 2 p.m. hanggang 9 p.m. kung kailan mataas ang paggamit.

Expiration date Time