Wildfire Assistance
If you are impacted by a recent wildfire and in need of assistance, please visit our Disaster Support page. For timely and accurate wildfire status updates and safety resources, please visit the Assistance Center page.
Our response to COVID-19
We’ve made some changes due to COVID-19, including suspending service disconnections for residential and small business customers for nonpayment and only continuing critical work needed to protect public safety and reduce the risk of wildfires. If you have recently lost your job, even if you are receiving unemployment benefits, you may qualify for a reduced energy rate through our CARE or FERA programs. Ways to Stay Connected During a Power Outage

ਗਾਹਕ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ

""

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟਕਾਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਚਾਲ, ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ, ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ ਵਰਗੇ ਸੰਕਟਕਾਲਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਛੂਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਦਾਂ, ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਜੋ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Expose as Block
No

ਸੋਲਰ ਐਂਡ ਸੇਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੋਲਰ ਲਗਾਉਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਐੱਸਸੀਈ ਸੋਲਰ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ 'ਤੇ ਉੱਪਰਲੇੇ ਸੋਲਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ $500 ਦੀ ਛੂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਸੋਲਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।

ਸੋਲਰ ਖਰੀਦੋ

ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਖਰੀਦੋ

ਆਮਦਨ-ਯੋਗ ਸੋਲਰ ਸਥਾਪਨਾ

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ, ਜੀ.ਆਰ.ਆਈ.ਡੀ. ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਘਰੇਲੂ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਘੱਟ- ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਤ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦਾ ਸਿੰਗਲ-ਫੈਮਿਲੀ ਐਫੋਰਟੇਬਲ ਸੋਲਰ ਹੋਮਸ (ਐਸ.ਏ.ਐੱਸ.ਐੱਚ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪਤਾ ਕਰੋ

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

ਪੋਰਟੇਬਲ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਰਹੋ

ਇੱਕ ਪੋਰਟੇਬਲ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲੇ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਡਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ $50 ਦੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਯੋਗ ਬੈਟਰੀਆਂ ਖੋਜੋ

ਐੱਸਸੀਈ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣੋ

ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਬੈਕਅਪ ਬੈਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਅਰ ਜਾਂ ਐੱਫਆਰਏ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ, ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਣਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਪੋਰਟੇਬਲ ਬੈਕਅਪ ਬੈਟਰੀ ਹੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

ਕੀ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਣ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਕਅਪ ਪਾਵਰ ਸਰੋਤ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਐੱਸਸੀਈ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਅਤੇ sce.com/medicalbaseline 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੋ।

""

ਸੈਲਫ-ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲਓ

ਸਾਡਾ ਸੈਲਫ-ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਸ.ਜੀ.ਆਈ.ਪੀ)ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਪਲਬਧ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬਿਜਨਸ ਸੈਲਫ-ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੋ >

ਹੋਮ ਸੈਲਫ-ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੋ >

Expose as Block
No

ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾਈਕਰੋਗ੍ਰਿਡ ਹੱਲ

ਮਾਈਕਰੋਗ੍ਰਿਡ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਪੀਐੱਸਪੀਐੱਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਈਕਰੋਗ੍ਰਿਡ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਯੋਗਤਾ ਗ੍ਰਿਡ ਹੈ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰਿਡ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਸਕੁਨੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਗ੍ਰਿਡ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪਤਾ ਕਰੋ>

""
Expose as Block
No

ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇੇ ਕੱਟ ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

'''

ਜਦੋਂ ਅਤਿਅੰਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੋਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਣਗੇ। ਗਾਹਕਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਨਾਸ਼ਤਾ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ, ਆਰਾਮਘਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪੀਐੱਸਪੀਐੱਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਨ ਲੱਭੋ >

ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ >

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off